Điều chỉnh quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Hoài Đức

Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 10807/VP-KT cho ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Hoài Đức.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Công văn số 2654/SNN- KHTC ngày 19/10/2017 của Sở NN&PTNT về việc điều chỉnh vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Hoài Đức.

UBND thành phố chỉ đạo: Thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&PTNT tại Văn bản số 8506/BNN-KHCN ngày 9/10/2017 về việc điều chỉnh bổ sung Quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ngày 25/10/2017, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở NN&PTNT nghiên cứu, tham mưu, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/10/2017.

Tuy nhiên, đến nay UBND thành phố chưa nhận được báo cáo, yêu cầu Sở khẩn trương báo cáo theo quy định.

Việc đề xuất điều chỉnh vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Hoài Đức, Sở NN&PTNT có trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện Hoài Đức thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ NN&PTNT.


Reatimes.vn