Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn tại Bộ NN&PTNT

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh trong nội bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ NN&PTNT.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, kế hoạch đầu tư công trung hạn tại Bộ NN&PTNT giai đoạn 2016 - 2020 đã được giao tại các quyết định của Thủ tướng tổng số là 2.303 tỷ đồng. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 sau khi điều chỉnh tổng số là 3.900 tỷ đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn điều chỉnh cho các dự án.

Bộ NN&PTNT căn cứ danh mục dự án và kế hoạch đầu tư trung hạn vốn TPCP giai đoạn 2016 - 2020 thông báo cho các đơn vị danh mục và kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn TPCP giai đoạn 2016 - 2020 điều chỉnh cho từng dự án theo quy định; báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/8/2019.    

Xuân Yến