Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 738/QĐ-TTg điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ và bổ sung danh mục, mức vốn các dự án sử dụng vốn trái phiếu chính phủ tiếp tục còn dư (chưa phân bổ) giai đoạn 2014 - 2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo Quyết định, có 23 dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và 7 dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên tiếp tục bị điều chỉnh giảm với tổng số 1.349 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2014 - 2016.

Quyết định cũng nêu rõ việc bổ sung 1.349 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ tiếp tục còn dư (chưa phân bổ) giai đoạn 2014 - 2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. Cụ thể, đó là 4 dự án: Đầu tư xây dựng cầu Đà Rằng, cầu sông Chùa trên Quốc lộ 1 cũ, tỉnh Phú Yên; Mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Ngãi đoạn Km1051+845 –Km1055+280, tỉnh Quảng Ngãi; Tuyến tránh thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Mở rộng 07 cầu trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Tiền Giang.

 

Thùy Trâm