Điều chỉnh dự án BLT xây trung tâm hành chính Sơn La

(BĐT) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La, UBND Tỉnh vừa phê duyệt quyết định điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở ngành, đoàn thể tỉnh. 

Lý do điều chỉnh mà UBND tỉnh Sơn La nêu là để giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong việc cân đối chi trả dịch vụ BLT, trên cơ sở xem xét tổng mức đầu tư của 2 khối nhà 5 tầng của Dự án và quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư.

Theo đó, UBND tỉnh Sơn La đã tách dự án nêu trên thành 2 dự án thực hiện theo hình thức PPP, gồm: Dự án Đầu tư xây dựng khối nhà làm việc 9 tầng và 2 khối nhà 6 tầng (loại hợp đồng BLT) và Dự án Đầu tư xây dựng 2 khối nhà 5 tầng (loại hợp đồng BT).

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước trong tổng mức đầu tư của Dự án BLT là 4,613 tỷ đồng. Thời gian kinh doanh là 15 năm. Để đầu tư dự án này, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (miễn thuế 4 năm đầu; từ năm thứ 5 trở đi, mức thuế tăng dần từ 5 - 20%).

Đối với Dự án BT, tổng mức đầu tư là trên 215,454 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước là 522,4 triệu đồng; còn lại là vốn nhà đầu tư tự huy động. Quỹ đất thực hiện dự án đối ứng cho Dự án BT này là quỹ đất của các sở, ban ngành của Tỉnh như: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính...

Bích Thủy