Điều chỉnh dự án Bể thử mô hình tàu thủy và chuyển nhượng đất của Dự án tại KCNC Hòa Lạc

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc điều chỉnh dự án Bể thử mô hình tàu thủy và chuyển nhượng đất của Dự án tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc điều chỉnh dự án Bể thử mô hình tàu thủy và chuyển nhượng đất của Dự án tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc chuyển địa điểm thực hiện dự án Phòng Thí nghiệm trọng điểm - Bể thử mô hình tàu thủy từ Khu công nghệ cao (KCNC) Hòa Lạc, TP. Hà Nội đến địa điểm mới tại xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thực hiện việc chuyển địa điểm tại xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng; UBND TP. Hải Phòng có trách nhiệm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và thực hiện việc giao đất để thực hiện Dự án theo quy định.

 

Bộ GTVT được giao nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về vấn đề này; rà soát, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Dự án theo quy định. Trong quá trình thực hiện, Bộ GTVT cần lưu ý xác định rõ các khoản chi phí của Dự án đã thực hiện và chỉ phân bổ các chi phí đã đầu tư trực tiếp cho Dự án vào tổng mức đầu tư dự án mới; phương án khai thác sử dụng sau đầu tư, chi phí liên quan đến việc duy tu, vận hành và phương án xử lý các tài sản của Dự án đã đầu tư tại KCNC Hòa Lạc.

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT thực hiện việc rà soát các tiêu chí, điều kiện để xem xét xếp loại Dự án thuộc danh mục Phòng Thí nghiệm trọng điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

Còn đối với việc chuyển quyền sử dụng 25 ha đất của Dự án tại Khu KCNC Hòa Lạc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban quản lý KCNC Hòa Lạc thực hiện thu hồi diện tích đất đã giao thực hiện Dự án theo quy định sau khi thống nhất với Bộ GTVT về phương án thu hồi chi phí đã đầu tư nhằm giảm bớt tổng mức đầu tư của Dự án, tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Bích Thảo

 

ngocthanh