Điều chỉnh diện tích Vườn quốc gia Ba Vì tại tỉnh Hòa Bình

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt Đề án điều chỉnh diện tích Vườn quốc gia Ba Vì tại tỉnh Hòa Bình.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt Đề án điều chỉnh diện tích Vườn quốc gia Ba Vì tại tỉnh Hòa Bình. Theo đó, tổng diện tích điều chỉnh của Vườn quốc gia Ba Vì về tỉnh Hòa Bình quản lý là 1.114,46 ha thuộc huyện Kỳ Sơn. Diện tích Vườn quốc gia Ba Vì quản lý thuộc địa giới hành chính tỉnh Hòa Bình sau điều chỉnh là 2.535,95 ha.

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ nguyên tắc bàn giao là bàn giao rừng và đất lâm nghiệp nguyên trạng, đảm bảo nguyên canh, không xáo trộn các chủ hộ đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp. Các công trình hạ tầng và lâm sinh đã đầu tư của Vườn quốc gia Ba Vì bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước được bàn giao cho UBND tỉnh Hòa Bình tiếp tục quản lý sử dụng. Ghi tăng vốn cho UBND tỉnh Hòa Bình và giảm vốn cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 970.354.000 đồng. Các hộ dân tự bỏ vốn đầu tư các công trình hạ tầng và lâm sinh được tiếp tục quản lý sử dụng. 

Tuấn Dũng

ngocthanh