Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hơn 300 tỷ tại Bà Rịa - Vũng Tàu

(BĐT) - Dự án Khu du lịch Đông Triều Resort của Công ty TNHH An Kim Thiện tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ vừa được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Được biết, Dự án trước đây được UBND Tỉnh quyết định chủ trương cho Công ty TNHH Xây dựng Triều Phát thực hiện. Nay Công ty TNHH Xây dựng Triều Phát đã làm thủ tục chuyển nhượng dự án này sang Công ty TNHH An Kim Thiện. Dự kiến diện tích đất sử dụng của Dự án là 3,54 ha, tổng vốn đầu tư hơn 301 tỷ đồng.

Bên cạnh việc điều chỉnh chủ trương, Tỉnh yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn vốn để triển khai dự án theo đúng tiến độ; phải thực hiện theo đúng các quy định pháp luật; có trách nhiệm bố trí đủ vốn để thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết và báo cáo tiến độ triển khai xây dựng và vốn thực hiện dự án.

Hải Bình