Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 230 tỷ đồng

(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Green HC (giai đoạn I ) của Công ty TNHH Green HC tại xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ. 

Theo đó, Dự án được điều chỉnh diện tích sử dụng đất, mục tiêu và quy mô đầu tư, giảm vốn đầu tư, vốn góp thực hiện Dự án; điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án.

Ngoài việc phải tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu chủ đầu tư chỉ được xử lý các loại chất thải phù hợp, phát sinh trên địa bàn tỉnh, không được tổ chức thu gom vận chuyển và xử lý chất thải bên ngoài Tỉnh.

Dự án sẽ chấm dứt hoạt động theo quy định nếu nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết và các quy định của pháp luật. Được biết, diện tích đất sử dụng khoảng 198.272 m2, với tổng vốn đầu tư của Dự án khoảng hơn 229 tỷ đồng.

Hải Đăng