Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam dự kiến diễn ra vào ngày 5/12/2013

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam (VPDF) dự kiến được tổ chức vào ngày 5/12/2013. Đây là lần đầu tiên Diễn đàn được tổ chức thay thế Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG).

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam (VPDF) dự kiến được tổ chức vào ngày 5/12/2013. Đây là lần đầu tiên Diễn đàn được tổ chức thay thế Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG). Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh nhấn mạnh, Diễn đàn này có nhiều điểm đổi mới so với Hội nghị CG, không chỉ là nơi kêu gọi hoặc công bố hỗ trợ của các đối tác phát triển, mà còn có các đối thoại cấp cao giữa các đối tác phát triển với Chính phủ Việt Nam…

IMG

Ảnh: Tiên Giang

Dự kiến, VPDF sẽ tập trung vào các chủ đề: Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam; Giảm nghèo và giảm nghèo ở cộng đồng người dân tộc; Khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân trong cung cấp dịch vụ ở lĩnh vực cấp nước và vệ sinh môi trường và hai chủ đề kỹ thuật là đào tạo, nâng cao kỹ năng và môi trường. 

Việt Thắng

ngocthanh