Điện Biên chỉ định thầu dự án BT gần 59 tỷ đồng

(BĐT) - UBND tỉnh Điện Biên vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu tái định cư các hộ dân đường 15 m từ cầu A1 xuống cầu C4 - TP. Điện Biên Phủ. Đây là dự án BT có tổng mức đầu tư 58,91 tỷ đồng, phương thức chọn nhà đầu tư là chỉ định thầu; theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

Ban Quản lý dự án TP. Điện Biên Phủ cho biết, vào quý II/2018 sẽ tiến hành các thủ tục để chỉ định thầu nhà đầu tư thực hiện Dự án. Dự kiến Dự án sẽ hoàn thành trong năm 2018, Nhà nước sẽ thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất để thực hiện dự án khác. Dự án được chỉ định nhà đầu tư vì chỉ có 1 nhà đầu tư tham gia và trúng sơ tuyển.          

Bích Thảo