Điểm sáng về công khai thông tin các dự án PPP

(BĐT) - Khi điểm lại pháp luật kinh doanh trong nửa đầu năm 2018, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, một trong những văn bản pháp luật rất đáng chú ý, được cho là “điểm sáng” có tác động đáng kể tới hoạt động doanh nghiệp là Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo  hình thức đối tác công tư (PPP).
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế của VCCI, đây là một văn bản quan trọng, tác động đến các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng, xây dựng cơ bản, dịch vụ công... Sau khi có một số phản ánh về tình trạng thiếu hiệu quả, chưa minh bạch trong các dự án đầu tư theo hình thức PPP (BT và BOT) thời gian qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2018/NĐ-CP với một số thay đổi đáng kể. Đơn cử như tăng cường công khai thông tin các dự án PPP, nâng tỷ lệ vốn chủ sở hữu (giảm tỷ lệ vốn vay), hạn chế quyền chuyển nhượng dự án khi chưa hoàn thành giai đoạn xây dựng, bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư sau khi đã có hợp đồng PPP...

Tuy nhiên, theo ông Đậu Anh Tuấn, do đây là văn bản cấp nghị định, trong khi một số vấn đề vướng mắc từ các quy định cấp luật, nên về dài hạn vẫn cần xây dựng Luật về đầu tư theo hình thức PPP.    

Ngọc Minh