Đề xuất xây cầu dân sinh Tư Sáng gần 39 tỷ đồng ở Hậu Giang

(BĐT) - Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang vừa có tờ trình UBND tỉnh này về kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Cầu dân sinh Tư Sáng tại xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang theo hình thức hợp đồng BOT.

Dự kiến tổng vốn đầu tư Dự án là gần 38,6 tỷ đồng, hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn 2 túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà đầu tư được Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang đề xuất là quý I/2018. 

Vốn đầu tư dự án do doanh nghiệp huy động từ vốn tự có và vốn vay ngân hàng. Dự kiến thời gian hợp đồng BOT Dự án là 28 năm.                

Thu Giang