Đề xuất thuê tư vấn nước ngoài điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Tân Sơn Nhất

(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép thuê tư vấn nước ngoài nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Tân Sơn Nhất theo 2 phương án.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, với Phương án 1, Bộ GTVT đề xuất thuê đơn vị tư vấn nước ngoài tiến hành đánh giá việc sử dụng đất cho hàng không; khảo sát, lập điều chỉnh quy hoạch CHKQT Tân Sơn Nhất (không bị giới hạn về quy hoạch sử dụng đất) nhằm nâng cao công suất khai thác, phù hợp với tốc độ phát triển vận tải và kế hoạch xây dựng CHKQT Long Thành. Kết quả nghiên cứu của phương án này sẽ độc lập với kết quả nghiên cứu trước đây. Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 12 tháng (sau khi tuyển chọn tư vấn) với kinh phí dự kiến khoảng 40 - 50 tỷ đồng.

Với Phương án 2, Bộ GTVT đề xuất thuê đơn vị tư vấn nước ngoài tiến hành đánh giá việc sử dụng đất cho hàng không; nghiên cứu, đánh giá, thẩm tra, phản biện kết quả nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch của Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng hàng không ADCC; đề xuất phương án nâng cấp, mở rộng CHKQT Tân Sơn Nhất trong điều kiện không bị giới hạn sử dụng đất, để nâng cao công suất của Cảng, phù hợp với tốc độ phát triển vận tải và kế hoạch xây dựng CHKQT Long Thành.

Trong 2 phương án đã nêu, Bộ GTVT đánh giá, Phương án 2 sẽ tận dụng được kết quả khảo sát, nghiên cứu trước đây, nhưng vẫn đảm bảo tính khách quan, trung thực, với thời gian thực hiện dự kiến khoảng 4 tháng (sau khi tuyển chọn tư vấn), kinh phí dự kiến khoảng 10 - 15 tỷ đồng.

“Trong điều kiện ngân sách nhà nước khó khăn, chưa thể bố trí ngay, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng nguồn kinh phí từ Quỹ Đầu tư phát triển của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam để thực hiện” – Bộ GTVT đề xuất.

Cũng từ các phương án đưa ra, Bộ GTVT đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận cho phép Bộ giao Cục Hàng không Việt Nam là cơ quan tổ chức lập quy hoạch; giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam với vai trò người khai thác cảng là chủ đầu tư thực hiện theo Phương án 2.

Trước đó, trong Văn bản số 6582/BGTVT-KHĐT ngày 19/6/2017 gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài có đủ năng lực, kinh nghiệm tiến hành khảo sát, nghiên cứu, đề xuất các phương án mở rộng CHKQT Tân Sơn Nhất. Về nội dung này, Bộ GTVT đưa ra phương án tiến hành các thủ tục chỉ định thầu đơn vị tư vấn nước ngoài đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện (dự kiến là một trong các đơn vị tư vấn đến từ Pháp, Singapore, Hàn Quốc, Mỹ… đã tham gia thi tuyển kiến trúc Nhà ga hành khách CHKQT Long Thành).

Hải Bình