Đề xuất nâng mức xử phạt, công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&ĐT

Đó là ý kiến của đa số đại biểu tham dự Hội thảo góp ý Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 53/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT), diễn ra ngày 20/3 tại Hà Nội.

Đó là ý kiến của đa số đại biểu tham dự Hội thảo góp ý Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 53/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT), diễn ra ngày 20/3 tại Hà Nội.

IMG

Ông Trần Kỳ Sơn – Phó Chánh thanh tra Bộ KH&ĐT:

Trước hết, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực này để có công cụ đủ mạnh, đủ sức răn đe đối với các tổ chức, cá nhân nếu vi phạm. Và sau khi tổ chức thanh tra, nếu có các quyết định xử phạt thì cần phải cung cấp thông tin rộng rãi để công khai danh sách các đơn vị, cá nhân vi phạm, qua đó giúp giảm thiểu tối đa hành vi vi phạm.


Hội thảo do Bộ KH&ĐT tổ chức với sự tham gia của nhiều đại diện đến từ các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tư pháp, Công thương và các Sở KH&ĐT…


Nâng mức xử phạt vi phạm 

 

Sau hơn 5 năm thực hiện, Nghị định 53/2007/NĐ-CP đã bộc lộ một số hạn chế, gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng. Điển hình là mức xử phạt về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&ĐT được quy định tại Nghị định 53/2007/NĐ-CP tương đối thấp, tính răn đe chưa cao và chưa tương thích với mức phạt được quy định tại một số nghị định khác. Ví dụ, mức xử phạt cao nhất đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&ĐT quy định tại Nghị định 53/2007/NĐ-CP là 70 triệu đồng, tuy nhiên theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, cá nhân có thể bị phạt tiền ở mức tối đa lên tới 1 tỷ đồng.

IMG 

 

Ông Chu Mạnh Khiêm – Chánh Thanh tra Sở KH&ĐT Hà Nội:

Để tăng hiệu lực của quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&ĐT thì các quy định phải sát với thực tiễn; đội ngũ thực thi các quy định này phải nghiêm minh; đồng thời phải tăng cường nhân lực cho ngành thanh tra để kịp thời xử lý các vi phạm.

IMG

Ông Trương Khánh Hoàn, Bộ Tư pháp:

Phải thường xuyên và tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác KH&ĐT ở các cấp, các ngành. Trong quá trình thanh, kiểm tra phải kiên quyết hơn đối với các hành vi vi phạm. Đối với những đối tượng chây ì, cố tình vi phạm, cần phải có các biện pháp mạnh để cưỡng chế.

 

Tại Hội thảo, đại diện Bộ Tư pháp và Bộ Công thương đều nhấn mạnh đến việc phải nâng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&ĐT tăng sức răn đe cũng như đảm bảo tính công bằng đối với các chủ thể áp dụng.

 

Tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, Dự thảo lần 2 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&ĐT (Dự thảo Nghị định thay thế) đã có nhiều thay đổi so với các quy định tại Nghị định 53/2007/NĐ-CP. Chẳng hạn, về mức phạt đối với tổ chức không đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu, Nghị định 53/2007/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng (Khoản 1 Điều 18), trong Dự thảo Nghị định thay thế, mức xử phạt này đã được nâng lên từ 5 - 10 triệu đồng (Khoản 1 Điều 20). 

 

Công khai danh tính của tổ chức/cá nhân vi phạm


Để nâng cao hiệu lực của các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&ĐT cũng như đưa những quy định này vào thực tiễn đời sống một cách hiệu quả, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chánh Thanh tra Bộ KH&ĐT cho rằng, bên cạnh quy định về mức xử phạt vi phạm phải phù hợp, đủ sức răn đe; có chế tài trong việc thực hiện các biện pháp khắc phục; các hình thức xử phạt phải cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện, thì Dự thảo Nghị định thay thế cần bổ sung các quy định về công bố, công khai những hành vi vi phạm đã bị xử lý, xử phạt trong lĩnh vực này trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đây là một trong những biện pháp quan trọng, hữu hiệu để răn đe các tổ chức, cá nhân liên quan. 

 

Ông Trần Kỳ Sơn - Phó Chánh thanh tra Bộ KH&ĐT cũng cho rằng, việc công khai rộng rãi danh tính của các tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ có tác động tích cực đến hiệu quả, hiệu lực của các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&ĐT, bởi vì khi “danh sách đen” này được công bố rộng rãi, các tổ chức, cá nhân vi phạm có nguy cơ bị mất đi những thứ còn quý giá hơn số tiền phải nộp phạt, như uy tín, thương hiệu và cơ hội việc làm về sau. Nhờ đó mà ý nghĩa của các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực này sẽ được phát huy, có sức răn đe hơn, chứ không dừng lại ở những con số nộp phạt hành chính.

Bích Thảo

ngocthanh