Đề xuất giữ nguyên một số quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước

Cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Bộ Tài chính cho biết, để nâng cao chất lượng của công tác xây dựng, quyết định dự toán ngân sách nhà nước (NSNN), dự thảo Luật đã điều chỉnh thời gian lập dự toán NSNN sớm hơn, bắt đầu từ ngày 1/5 hàng năm thay vì 15/5 như dự thảo Luật đã trình Quốc hội.

Cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Bộ Tài chính cho biết, để nâng cao chất lượng của công tác xây dựng, quyết định dự toán ngân sách nhà nước (NSNN), dự thảo Luật đã điều chỉnh thời gian lập dự toán NSNN sớm hơn, bắt đầu từ ngày 1/5 hàng năm thay vì 15/5 như dự thảo Luật đã trình Quốc hội.

IMG

Theo Bộ Tài chính, quy trình làm dự toán ngân sách nhà nước qua 2 kỳ họp Quốc hội là chưa phù hợp trong tình hình hiện nay

 Ảnh: Nhã Chi

Theo Bộ Tài chính, quy trình làm dự toán NSNN qua 2 kỳ họp là chưa phù hợp trong tình hình hiện nay, vì theo quy định của hệ thống pháp luật hiện hành, Quốc hội một năm chỉ họp 2 kỳ. Tại kỳ họp giữa năm (tháng 5, tháng 6), Quốc hội không quyết định về khung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và khung ngân sách cho năm sau. Trường hợp điều chỉnh lại quy định để giao Quốc hội quyết định về khung ngân sách cùng với khung về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại kỳ họp giữa năm, đòi hỏi công tác dự báo phải có bước cải thiện lớn, chính sách kinh tế vĩ mô và tài chính có tính ổn định cao. Vì vậy, Bộ Tài chính đã kiến nghị UBTVQH giữ nguyên như quy trình làm dự toán NSNN hiện hành.

 

Liên quan đến các quy định về thưởng vượt thu được nêu trong dự thảo Luật, Bộ Tài chính cho rằng, nên thực hiện theo phương án hiện hành, tức là trong trường hợp có số tăng thu ngân sách trung ương so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương với ngân sách địa phương, Chính phủ quyết định trích một phần theo tỷ lệ không quá 30% của số tăng thu so với dự toán thưởng cho ngân sách địa phương.

 

Về nội dung này, dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật NSNN (sửa đổi) của UBTVQH chuẩn bị trình Quốc hội nêu rõ, chỉ tiêu thu, chi NSNN cấp trên giao cho cấp dưới là chỉ tiêu pháp lệnh. Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp ở địa phương cũng phải có sự chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương để hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao. Mặt khác, để động viên, khuyến khích các địa phương chăm lo, chỉ đạo công tác thu ngân sách, nhất là các địa phương trọng điểm thu, thì việc quy định thưởng vượt thu các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương là cần thiết. Vì vậy, UBTVQH đề nghị giữ như quy định hiện hành. 

M.C

ngocthanh