Đề xuất điều chỉnh vốn xây đường bộ ven biển Hải Phòng - Thái Bình

(BĐT) - UBND TP. Hải Phòng vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh nguồn vốn nhà nước tham gia thực hiện Dự án PPP đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn TP. Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Đề xuất điều chỉnh vốn xây đường bộ ven biển Hải Phòng - Thái Bình

Theo đó, UBND TP. Hải Phòng đề xuất nguồn vốn thực hiện Dự án bao gồm: vốn nhà đầu tư huy động (vốn chủ sở hữu + vốn vay) để thực hiện đầu tư xây dựng Dự án và 54,8 tỷ đồng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn tỉnh Thái Bình; vốn nhà nước tham gia Dự án là 800 tỷ đồng từ vốn TPCP sẽ phục vụ công tác GPMB trên địa bàn TP. Hải Phòng.  

UBND TP. Hải Phòng đề xuất điều chỉnh phạm vi GPMB Dự án PPP này với cơ cấu gồm 3 đoạn: đoạn 1 từ Km0 (nút giao ĐT.353) đến Km4+855 (nút giao ĐT.361); đoạn 2 từ Km4+855 đến giáp mố M1 cầu qua sông Thái Bình (Km19+655,89); đoạn 3 dài 9 km qua tỉnh Thái Bình).

Tổng vốn đầu tư của Dự án là hơn 3.848 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 2.262 tỷ đồng; chi phí bồi thường GPMB là 854,8 tỷ đồng...                 

Tuấn Dũng

Tin liên quan