Để tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng ODA

Trước thềm Hội nghị giữa kỳ Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam 2012 (CG giữa kỳ 2012), Diễn đàn Hiệu quả viện trợ lần thứ 5 (AEF 5) vừa được Bộ KH&ĐT chủ trì tổ chức để cùng trao đổi, đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả viện trợ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH).

 

Trước thềm Hội nghị giữa kỳ Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam 2012 (CG giữa kỳ 2012), Diễn đàn Hiệu quả viện trợ lần thứ 5 (AEF 5) vừa được Bộ KH&ĐT chủ trì tổ chức để cùng trao đổi, đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả viện trợ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH).

                                                                                               Ảnh: Tùng Linh

Việt Nam được cộng đồng tài trợ đánh giá là đã đi được những bước khá xa trong nâng cao hiệu quả viện trợ. Chính phủ Việt Nam đã tham gia tích cực vào tiến trình nâng cao hiệu quả viện trợ ở cấp độ toàn cầu và khu vực. Trước đây, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện Tuyên bố Pari, thông qua việc nội địa hóa thành Cam kết Hà Nội về hiệu quả viện trợ, nhờ đó viện trợ đã được sử dụng có hiệu quả, đóng góp vào sự nghiệp phát triển KTXH và công cuộc xóa đói giảm nghèo của Việt Nam. 

 

IMG

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Cao Viết Sinh:

Việt Nam đang nỗ lực sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA, trong đó chú trọng đẩy mạnh giải ngân. Với kinh nghiệm đã có được khi thực hiện Tuyên bố Pari và Cam kết Hà Nội, Việt Nam sẽ tích cực triển khai Tuyên bố Busan phù hợp với điều kiện của đất nước.

Tháng 11/2011, Tuyên bố Busan về hiệu quả viện trợ được thông qua tại Diễn đàn cấp cao về hiệu quả viện trợ lần thứ 4 tổ chức tại Busan, Hàn Quốc. Bộ KH&ĐT khẳng định, Chính phủ Việt Nam ủng hộ và cam kết hợp tác chặt chẽ với các đối tác tham gia vào quá trình phát triển ở Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện Tuyên bố Busan thông qua việc xây dựng và thực hiện Văn kiện quan hệ đối tác Việt Nam (VPD). Tài liệu ý tưởng về Văn kiện này đã được trao đổi tại AEF 5, theo đó, VPD được xây dựng nhằm tạo ra một khung khổ hợp tác giữa các bên tham gia vào quá trình phát triển nhằm thực hiện Tuyên bố Busan phù hợp với những điều kiện cụ thể của Việt Nam. VPD dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2012 - 2015 để hỗ trợ thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2011 - 2015, Đề án định hướng thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA và các khoản vay ưu đãi khác của nhà tài trợ thời kỳ 2011 - 2015 và các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

 

Tại Diễn đàn, đại diện Bộ KH&ĐT cũng trình bày Tài liệu ý tưởng Sáng kiến về tăng cường thể chế nhằm quản lý nhà nước hiệu quả trong lĩnh vực hợp tác phát triển. Theo ông Cao Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại thuộc Bộ KH&ĐT, trong thời gian qua, để nâng cao hiệu quả viện trợ, các cơ quan Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các nhà tài trợ để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hợp tác phát triển, như hoàn thiện khung thể chế, hài hòa và tinh giản quy trình thủ tục,… Tuy nhiên, kết quả khảo sát và đánh giá kết quả thực hiện Tuyên bố Pari và Cam kết Hà Nội cho thấy, những nỗ lực nâng cao hiệu quả viện trợ chưa đạt được như mong muốn, một trong những nguyên nhân là hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hợp tác phát triển chưa cao. Vì thế, Sáng kiến này nhằm nâng cao hiệu quả thể chế quản lý nhà nước trong lĩnh vực hợp tác phát triển với sự tham gia rộng rãi của các bên tham gia vào quá trình phát triển; tiếp tục hoàn thiện và phát triển thể chế liên quan đến quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn viện trợ phát triển trên một số lĩnh vực: đầu tư công, đấu thầu mua sắm công, quản lý tài chính công, giám sát và đánh giá, kiểm toán,…  

IMG

Tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân vào thực hiện các dự án ODA để nâng cao hiệu quả viện trợ

                                                                                                Ảnh: Nhã Chi

Một giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả viện trợ được khá nhiều đại biểu đề cập đến tại Diễn đàn đó là tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân vào thực hiện các dự án ODA. Theo đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), từ trước đến nay, khu vực tư nhân vẫn được tham gia vào dự án ODA, tuy nhiên chưa được nhiều và chưa có cơ chế chính thức. Doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thiếu thông tin và khó tiếp cận nguồn vốn ODA. Vì thế, có thể thông qua các hiệp hội doanh nghiệp và VCCI để tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia. Sự tham gia của khu vực tư nhân sẽ tăng tính bền vững cho dự án và đem lại hiệu quả cao hơn do tận dụng lợi thế của khu vực tư. Đại diện này nhấn mạnh một giải pháp quan trọng để khuyến khích tư nhân hợp tác với Chính phủ thực hiện dự án ODA là thúc đẩy áp dụng hình thức đầu tư đối tác công - tư (PPP). 

 

Việc hỗ trợ khu vực tư nhân tham gia vào các dự án ODA đã được khẳng định tại Tuyên bố Busan. Tuyên bố Busan cũng đưa ra giải pháp về phát triển hình thức PPP, hỗ trợ sự tham gia của khu vực tư nhân vào quá trình thiết kế, thực hiện các chính sách và chiến lược phát triển nhằm tăng trưởng nhanh, bền vững…

Việt Thắng

 

trungnam