Để thị trường bất động sản TP.HCM phát triển lành mạnh

Lĩnh vực BĐS chiếm 44,11% tổng vốn đầu tư đăng ký. Mặc dù tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước đang gặp nhiều khó khăn, nhưng lĩnh vực kinh doanh bất động sản (BĐS) của TP.HCM...

Lĩnh vực BĐS chiếm 44,11% tổng vốn đầu tư đăng ký

 

Mặc dù tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước đang gặp nhiều khó khăn, nhưng lĩnh vực kinh doanh bất động sản (BĐS) của TP.HCM giai đoạn 2007 - 2013 vẫn chiếm 44,11% trong tổng vốn đầu tư đăng ký là 7,3 tỷ USD. 

IMG

Ảnh: LTT

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, số lượng doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh BĐS có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được Thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư là 36 DN với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,22 tỷ USD; số lượng DN hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ BĐS có vốn FDI được cấp Giấy chứng nhận đầu tư là 79 DN với tổng vốn đầu tư đăng ký là 129,54 triệu USD.

 

Tính đến nay, trên địa bàn Thành phố có khoảng 290 tòa nhà văn phòng với 1.892.700 m2 sàn, bao gồm 9 tòa nhà hạng A, 47 tòa nhà hạng B và 234 tòa nhà hạng C.

 

Bên cạnh văn phòng cho thuê, Thành phố còn thu hút được nhiều tập đoàn bán lẻ nước ngoài, hiện trên địa bàn Thành phố có khoảng 26 trung tâm thương mại với 879.350 m2 sàn kinh doanh.

 

Ngoài ra, các nhà đầu tư BĐS cũng xây mới nhiều khách sạn (13 khách sạn 5 sao, 13 khách sạn 4 sao, 47 khách sạn 3 sao, 167 khách sạn 2 sao và 596 khách sạn 1 sao).

 

Siết chặt việc huy động vốn đầu tư

 

Tuy nhiên, thị trường BĐS TP.HCM là vẫn tồn tại khá nhiều bất cập. Theo Sở Xây dựng TP.HCM, các dự án BĐS do các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện, mặc dù có số vốn cam kết đầu tư lớn, nhưng thực tế việc giải ngân vốn đầu tư không nhiều, chủ đầu tư các dự án vẫn thực hiện việc huy động vốn trực tiếp từ khách hàng, kể cả trong trường hợp dự án chưa được huy động vốn theo quy định của pháp luật.

 

Tại nhiều dự án, chủ đầu tư đã huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua nhà, nhưng sau đó không triển khai dự án đúng tiến độ đã cam kết. Trong nhiều trường hợp, vốn huy động cho dự án được chủ đầu tư sử dụng cho mục đích khác. Ngoài ra, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu tham gia vào các hình thức huy động vốn của các chủ đầu tư không đúng quy định pháp luật, nhiều trường hợp gặp rủi ro và nảy sinh tình trạng đầu cơ làm giá BĐS, gây bất ổn cho thị trường.

 

Nguyên nhân của tình trạng trên, theo Sở Xây dựng TP.HCM, là do quy định cho chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở huy động vốn của khách hàng trong Luật Kinh doanh BĐS chưa chi tiết, chưa nói rõ thời điểm và giai đoạn hình thành dự án đủ điều kiện huy động vốn. Ngoài ra, việc huy động vốn đối với các dự án hoặc đối với các BĐS không phải là nhà ở chưa được quy định, quy định về thời điểm huy động vốn giữa Luật Kinh doanh BĐS và Luật Nhà ở có sự khác biệt. Luật Kinh doanh BĐS thiếu các quy định để quản lý và kiểm soát việc giải ngân vốn đầu tư đã cam kết của nhà đầu tư nước ngoài trong các dự án kinh doanh BĐS do nhà đầu tư nước ngoài làm chủ đầu tư hoặc nắm giữ vốn đầu tư chi phối. Cuối cùng là quy định về kiểm soát và quản lý việc sử dụng vốn huy động của chủ đầu tư cho dự án đúng mục đích chưa có, hiện nay Luật Kinh doanh BĐS mới chỉ quy định nội dung này mang tính nguyên tắc. 

 

Để chấn chỉnh những bất cập trên, TP.HCM kiến nghị: cần phải sửa đổi Luật Kinh doanh BĐS, bổ sung các quy định cụ thể và chi tiết các hành vi, hoạt động bị cấm trong huy động vốn của các chủ đầu tư dự án; quy định việc bắt buộc chủ đầu tư chỉ được sử dụng vốn đúng dự án và mục đích huy động vốn; quy định bắt buộc các nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện giải ngân vốn cam kết đầu tư trên thực tế. Giám sát và quản lý chặt việc huy động vốn của nhà đầu tư nước ngoài từ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong nước để thực hiện dự án phát triển nhà ở.

Minh Tú

ngocthanh