Để tạo lập uy tín và xây dựng thương hiệu nhà thầu Việt

Từ thực tế thực hiện các gói thầu xây lắp do nhà thầu Việt đảm nhận có thể thấy, phần lớn nhà thầu Việt Nam cần phải khắc phục không ít hạn chế, yếu kém để tạo lập uy tín và cải thiện thương hiệu trong thời gian tới.

Từ thực tế thực hiện các gói thầu xây lắp do nhà thầu Việt đảm nhận có thể thấy, phần lớn nhà thầu Việt Nam cần phải khắc phục không ít hạn chế, yếu kém để tạo lập uy tín và cải thiện thương hiệu trong thời gian tới.

IMG

Các nhà thầu xây lắp cạnh tranh với nhau không chỉ bằng cam kết về chất lượng của công trình đang được tổ chức đấu thầu, mà còn qua chất lượng các công trình đã triển khai

Ảnh: Lê Tiên

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, từ thực tế triển khai các công trình do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư có thể thấy, mô hình tổ chức, bố trí nhân sự thi công của một số nhà thầu Việt có nhiều bất cập, dẫn đến việc khá nhiều công trình thi công bị chậm tiến độ và chất lượng các hạng mục công trình không đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư, gây thiệt hại kinh tế cũng như làm giảm uy tín của nhà thầu. Đây là hạn chế mà nhà thầu Việt cần phải tìm cách khắc phục để có thể tạo dựng được hình ảnh tốt cho chính mình, bởi lẽ các nhà thầu xây lắp cạnh tranh với nhau không chỉ bằng cam kết về chất lượng của công trình đang được tổ chức đấu thầu, mà còn cạnh tranh với nhau qua chất lượng các công trình khác đã và đang triển khai (kinh nghiệm thi công).

 

Bên cạnh đó, việc tổ chức bố trí thi công triển khai các gói thầu trúng thầu một cách hợp lý, hiệu quả sẽ giúp nhà thầu Việt đẩy nhanh tiến độ thi công và nâng cao chất lượng công trình, góp phần tăng uy tín và nâng cao khả năng cạnh tranh của nhà thầu Việt. Theo đại diện Nhóm tư vấn của Ngân hàng Thế giới, để đẩy nhanh tiến độ dự án và nâng cao chất lượng công trình, nhà thầu Việt nên xây dựng hệ thống tổ chức kiểm tra chất lượng tại công trường để kiểm tra chất lượng các hạng mục được thi công trên công trường một cách khách quan, chính xác, bảo đảm chất lượng đúng theo yêu cầu thiết kế.

IMG

Nhà thầu Việt cần nâng cao tính chuyên nghiệp, chuyên môn của các bộ phận quản lý cũng như các cán bộ trực tiếp thực hiện các công việc ở công trường

 Ảnh: Nhã Chi

Theo ông Nguyễn Đăng Trương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để tạo lập uy tín và xây dựng thương hiệu nhà thầu Việt thì bản thân mỗi nhà thầu cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật lao động của từng kỹ sư, công nhân tại công trường; phải làm đúng pháp luật về đấu thầu, đầu tư xây dựng; tăng cường cơ chế tự kiểm tra, giám sát lẫn nhau để nâng cao chất lượng công trình, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Bên cạnh đó, nhà thầu Việt cũng cần phải đầu tư thêm trang thiết bị, máy móc, mua các phần mềm công nghệ mới để nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường tham gia các khóa đào tạo cho đội ngũ lao động để nâng cao tính chuyên nghiệp, chuyên môn, đặc biệt là các bộ phận quản lý của công ty cũng như các cán bộ trực tiếp thực hiện các công việc ở công trường. 

 

Còn theo ông Dương Văn Cận, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam,  tạo lập uy tín và xây dựng thương hiệu là việc cần phải làm của mỗi nhà thầu Việt, bất kể là nhà thầu dù lớn hay nhỏ, bởi điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh, sự tồn tại và phát triển của bản thân mỗi nhà thầu. Nếu tạo được uy tín và thương hiệu mạnh, các nhà thầu Việt sẽ có thêm khả năng chiến thắng khi tham gia đấu thầu các công trình, dự án nhờ sự tín nhiệm của các chủ đầu tư/bên mời thầu. Vì thế, trong quá trình tạo lập và xây dựng thương hiệu, các nhà thầu phải luôn bảo đảm chất lượng công trình, đáp ứng tiến độ thi công theo hợp đồng đã ký kết, nghĩa là luôn đặt chữ «tín» của mình lên hàng đầu. Muốn vậy, nhà thầu phải tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, người lao động của mình; luôn đảm bảo đáp ứng nhu cầu về nhân lực, vật lực, đủ điều kiện thực hiện những công trình.   

Bích Thảo

ngocthanh