Đề nghị phát hành bổ sung 170 nghìn tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2014 - 2016

Với phương án phát hành bổ sung thêm 170 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP), dư nợ công, dư nợ Chính phủ tính đến cuối năm 2015 cũng như cuối năm 2016 vẫn đảm bảo an toàn theo quy định, có khả năng huy động và cân đối được nguồn trả nợ.

Với phương án phát hành bổ sung thêm 170 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP), dư nợ công, dư nợ Chính phủ tính đến cuối năm 2015 cũng như cuối năm 2016 vẫn đảm bảo an toàn theo quy định, có khả năng huy động và cân đối được nguồn trả nợ.

 

Chính phủ đã khẳng định như vậy khi đề xuất phương án phát hành thêm 170 nghìn tỷ đồng TPCP bổ sung giai đoạn 2014 - 2016 (không bao gồm 75 nghìn tỷ đồng đã có trong kế hoạch 2012 - 2015) tại phiên làm việc chiều 23/10 của Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII.

 

Theo Tờ trình Về phương án phát hành và sử dụng vốn TPCP bổ sung giai đoạn 2014 – 2016 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trình bày, con số 170 nghìn tỷ đồng được đề xuất trên cơ sở rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư của các dự án đang đầu tư dở dang bằng nguồn vốn TPCP và các nhu cầu cấp bách theo đề nghị của các bộ, ngành và địa phương. 

 

Trong đó, các dự án đang đầu tư dở dang bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 2011 - 2015 sẽ được bố trí số vốn nhiều nhất trong tổng số vốn bổ sung này nhằm thúc đẩy tiến độ thi công, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khẳng định, sẽ chỉ bổ sung cho các dự án đã có trong danh mục TPCP giai đoạn 2012 - 2015 và bổ sung cho dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu là dự án đã có trong danh mục sử dụng vốn TPCP tại Nghị quyết 881/2010/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

 

Tờ trình của Chính phủ nêu rõ, phương án bổ sung vốn TPCP giai đoạn 2014 - 2016 cho các mục tiêu nêu trên sẽ bổ sung thêm nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, góp phần tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng; tạo môi trường thuận lợi để huy động thêm nhiều nguồn lực của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển; thực hiện tốt các mục tiêu, định hướng phát triển kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Dự kiến có thêm khoảng 75% dự án giao thông, thủy lợi, các bệnh viện đang đầu tư dở dang trong kế hoạch TPCP giai đoạn 2011 - 2015 được bổ sung đủ vốn để hoàn thành; phát huy được hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư. Đặc biệt, Quốc lộ (QL) 1A và QL 14 là 2 tuyến giao thông huyết mạch, quan trọng nhất của cả nước sẽ được đầu tư hoàn thành trong 3 năm tới, sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của cả nước và vùng Tây Nguyên. Bên cạnh đó, tổng số giường bệnh tăng thêm trên toàn quốc kế hoạch năm 2014 dự kiến là 4.500 giường, năm 2015 là 4.500 giường, đạt chỉ tiêu tổng giường bệnh/vạn dân là 22,5 (năm 2014) và 23 (năm 2015).

 

Phương án bổ sung vốn TPCP nêu trên cũng sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA, góp phần quan trọng vào việc thực hiện đột phá xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại của đất nước...

 

Khi đề xuất phát hành thêm 170 nghìn tỷ đồng TPCP, Chính phủ cũng tính toán tác động đối với lạm phát. Tờ trình của Chính phủ cho rằng, việc phát hành TPCP không làm tăng tổng lượng tiền trong lưu thông, nên cơ bản không ảnh hưởng đến mặt bằng giá. Tuy nhiên, việc tăng chi tiêu của Chính phủ thông qua phát hành TPCP, cũng gây tác động tới nhu cầu của những hàng hóa, dịch vụ liên quan, cũng gây tác động đến giá cả từng mặt hàng và mặt bằng giá nói chung trong khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, cùng với việc thực hiện phương án bổ sung TPCP cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp chính sách để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, ổn định đời sống nhân dân.

 

Trước đề xuất của Chính phủ, Báo cáo Thẩm tra về phương án phát hành bổ sung và sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2014 - 2016 do Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách (UBTCNS) Phùng Quốc Hiển trình bày cho thấy, đa số ý kiến trong UBTCNS đồng ý với đề nghị của Chính phủ phát hành bổ sung 170 nghìn tỷ đồng TPCP giai đoạn này và đồng tình với nhận định của Chính phủ nợ công vẫn nằm trong giới hạn cho phép (dưới 65% GDP). Tuy nhiên, UBTCNS cho rằng, mặc dù nợ công chưa vượt giới hạn được Quốc hội cho phép nhưng trên thực tế khả năng huy động và trả nợ rất khó khăn, đòi hỏi Chính phủ phải có những giải pháp tích cực để xử lý. 

 

Trong UBTCNS cũng có ý kiến đề nghị, để bảo đảm an toàn nợ công, phù hợp với khả năng huy động và khả năng trả nợ của NSNN và không để ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chi khác, chỉ nên phát hành bổ sung TPCP ở mức 120 nghìn tỷ đồng. 

Nguyệt Minh

ngocthanh