Để hoàn thành bằng được kế hoạch tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2014 - 2015

Kết luận tại Hội nghị giao ban về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để hoàn thành bằng được kế hoạch tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2014 - 2015, đặc biệt là cổ phần hóa (CPH), thoái vốn nhà nước.

Kết luận tại Hội nghị giao ban về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để hoàn thành bằng được kế hoạch tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2014 - 2015, đặc biệt là cổ phần hóa (CPH), thoái vốn nhà nước.

IMG

EVN là một trong những tập đoàn kinh tế nhà nước phải thực hiện cổ phần hóa trong giai đoạn 2014 - 2015

 Ảnh: Lê Tiên

 

Cụ thể, đối với doanh nghiệp chưa thành lập Ban Chỉ đạo CPH, trong quý I/2015 cần thành lập Ban Chỉ đạo và xác định giá trị doanh nghiệp, phấn đấu trong quý III công bố giá trị doanh nghiệp và quý IV phê duyệt xong phương án CPH. Đối với doanh nghiệp đã thành lập Ban Chỉ đạo CPH, Phó Thủ tướng yêu cầu tổ chức ngay việc xác định giá trị doanh nghiệp, phấn đấu trong quý II/2015 tất cả đều công bố được giá trị doanh nghiệp và quý III phê duyệt xong phương án CPH. Đối với doanh nghiệp đang xác định giá trị doanh nghiệp, phấn đấu đến quý I/2015 tất cả đều công bố được giá trị doanh nghiệp và cuối quý II phê duyệt xong phương án CPH. Đối với doanh nghiệp đã công bố giá trị doanh nghiệp, trong quý I/2015 phê duyệt xong phương án CPH.

 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch tập đoàn kinh tế phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN thuộc phạm vi quản lý giai đoạn 2014 - 2015. Đồng thời, xử lý nghiêm lãnh đạo doanh nghiệp không hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu, CPH, thoái vốn nhà nước. 

 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý, sau khi CPH, các doanh nghiệp đủ điều kiện phải tiến hành niêm yết trên thị trường chứng khoán. Các doanh nghiệp đã phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO), nhưng tỷ lệ bán cổ phần chưa đạt như phương án đề ra, cần tiếp tục bán cổ phần. Không chuyển các đơn vị sự nghiệp về Bộ khi CPH tập đoàn, tổng công ty nhà nước; những đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao thực hiện theo cơ chế Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch. Có lộ trình phù hợp để thoái vốn đầu tư ngoài ngành đối với những khoản đầu tư dở dang nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

 

Về kết quả CPH DNNN, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cho biết, tính đến ngày 25/12/2014, cả nước đã CPH 143/432 DNNN phải CPH trong 2 năm 2014 - 2015 (gấp 2 lần năm 2013).

Thủy Dung

ngocthanh