Để giá thuốc sau đấu thầu hợp lý hơn

Ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế): Sau 1 năm triển khai Thông tư 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012 hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế...

IMG

Ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế):

Sau 1 năm triển khai Thông tư 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/1/2012 hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế và Thông tư 11/2012/TT-BYT ngày 28/6/2012 hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế, qua phân tích kết quả trúng thầu của 7 Sở Y tế đã thực hiện đấu thầu theo quy định mới thì trị giá tiền mua thuốc theo giá thuốc trúng thầu năm 2013 của 20 mặt hàng có tỷ trọng sử dụng cao trong đấu thầu thuốc tại các bệnh viện (chiếm khoảng 30% trị giá thuốc trúng thầu tại các bệnh viện) đã tiết kiệm được 115,49 tỷ đồng so với năm 2012, tương đương 28% tổng trị giá trúng thầu của các mặt hàng này tại 7 Sở Y tế.So sánh giá của các mặt hàng thuốc cụ thể cùng nhà sản xuất, cùng tên thương mại trúng thầu năm 2012 (theo quy định cũ) và năm 2013 (theo quy định mới) tại các bệnh viện, hầu hết các mặt hàng năm 2013 đều có giá trúng thầu giảm so với năm 2012, nhiều mặt hàng có giá giảm mạnh.

IMG

Ông Cao Văn Sang, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội TP.HCM:

Từ năm 2012, Bảo hiểm Xã hội TP.HCM đã làm công tác rà soát toàn bộ giá thuốc trúng thầu ở các bệnh viện tại TP.HCM và phát hiện nhiều bệnh viện có giá thuốc trúng thầu quá cao so với bệnh viện khác. Bảo hiểm Xã hội Thành phố đã có văn bản nhắc nhở và đề nghị bệnh viện thỏa thuận giá với nhà thầu và kết quả là nhiều loại thuốc đã giảm giá. Việc giá thuốc trúng thầu vào bệnh viện quá cao so với giá phổ biến chung là vô lý và cần phải có sự điều chỉnh.

V.Huyền (tổng hợp)

ngocthanh