Để cơ quan nhà nước phòng, chống tham nhũng hiệu quả hơn

Tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân.

Tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân. 

IMG

Ảnh: BK

Đây là nhận định của Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh tại Hội thảo: “Vai trò của các cơ quan nhà nước trong phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng - Thực trạng và giải pháp”, diễn ra ngày 9/7, tại Hà Nội. 

 

Còn nhiều hạn chế trong PCTN

 

Theo ông Huỳnh Phong Tranh, trong những năm qua, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) đã đạt được những kết quả bước đầu như: Thể chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng được xây dựng và hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác này. Công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực. Sự phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, viện kiểm sát, tòa án đã có sự chủ động, thường xuyên, chặt chẽ hơn. Số vụ án tham nhũng được điều tra, truy tố, xét xử khá lớn, như trong năm 2012 vừa qua, ngành Thanh tra phát hiện 89 vụ, 107 người có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tài sản là 104,59 tỷ đồng. 

 

Tuy nhiên, ông Huỳnh Phong Tranh cũng đánh giá, công tác PCTN vẫn còn nhiều hạn chế, việc vận dụng một số chủ trương, chính sách và áp dụng các quy định pháp luật về PCTN chưa sát với tình hình thực tiễn, thiếu hiệu quả như việc minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng. Việc chuyển đổi vị trí công tác chưa được tính toán kỹ lưỡng, còn gây xáo trộn trong hoạt động của các cơ quan…

 

Ngoài ra, việc tự phát hiện hành vi tham nhũng ngay trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị còn rất hạn chế. Số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện và xử lý còn thấp, chưa tương xứng với tình hình. Một số vụ việc, vụ án tham nhũng xử lý chậm, kéo dài, sự phối hợp chưa đồng bộ, thiếu nhất quán giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, việc thông tin chưa đầy đủ, kịp thời đã gây tâm lý hoài nghi trong nhân dân. Công tác PCTN chưa tạo được sự chuyển biến có tính cơ bản. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có chức, có quyền suy thoái đạo đức, lối sống, với hình thức, thủ đoạn tham nhũng ngày càng tinh vi, gây bức xúc xã hội. 

 

Cần có sự vào cuộc đồng bộ 

 

Để nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả của các cơ quan nhà nước trong phát hiện và xử lý tham nhũng, theo ông Huỳnh Phong Tranh, phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Phát huy tối đa vai trò của các cơ quan nhà nước trong việc phát hiện và xử lý tham nhũng. 

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã trao đổi các vấn đề về phát hiện hành vi tham nhũng trong quản lý nhà nước; phát hiện tham nhũng trong một số lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao; công tác xử lý các hành vi tham nhũng; thực trạng việc thu hồi, xử lý tài sản tham nhũng; hoạt động giám sát việc phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng trong thời gian qua...

 

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, nhiều đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này trong thời gian tới cũng được đưa ra như: cần tăng cường  kiểm tra, coi đây là một hoạt động không thể thiếu trong quản lý nhà nước và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc phát hiện các hành vi tham nhũng. Bên cạnh đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm toán có năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng phát hiện và xử lý tham nhũng cũng cần đặc biệt coi trọng. Thường xuyên nâng cao nhận thức và năng lực của cán bộ các cơ quan thanh tra, kiểm toán trong phân tích, đánh giá các hành vi tội phạm về kinh tế, chức vụ… là hết sức cần thiết. 

Bích Khánh

ngocthanh