Đẩy nhanh tiến độ các dự án trên cao nguyên Bắc Hà

Năm 2012 huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) đã đạt được một số thành tựu trong thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong năm 2013 này, Huyện sẽ tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển, thu hút đầu tư, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình...

Năm 2012 huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) đã đạt được một số thành tựu trong thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong năm 2013 này, Huyện sẽ tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển, thu hút đầu tư, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình... 

IMG

Dự án khôi phục Dinh thự Hoàng A Tưởng hoàn thành đã thu hút nhiều du khách đến với huyện Bắc Hà

 

Nhận diện những hạn chế

 

Theo bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà, trong năm 2012, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện cơ bản được hoàn thành, có nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn so với năm 2011 như: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,9%, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Nhiều dự án thuộc các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa thông tin, thể dục thể thao có nhiều chuyển biến. 

 

Đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều dự án được triển khai sôi động trên địa bàn, Huyện đã huy động các nguồn lực được hơn 950 triệu đồng, 50 tấn xi măng, 1.289 m3 cát... Người dân đã hiến hơn 150 m2 đất để làm đường giao thông, nhà văn hóa, trường học; mở mới 89,9 km đường, đổ bê tông được 18,1 km; xây dựng hoàn thành 9 dự án điểm trường mầm non; hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng 22 nhà văn hóa thôn. 

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế được UBND huyện Bắc Hà chỉ ra như: tiến độ triển khai xây dựng các công trình hạ tầng còn chậm, việc thực hiện thanh toán nguồn vốn còn nhiều yếu kém; công tác quản lý, bảo vệ khai thác, sử dụng các công trình sau đầu tư còn nhiều bất cập… 

 

Đôn đốc nhà thầu thực hiện dự án

 

UBND huyện Bắc Hà cho biết, trong thời gian tới, để khắc phục những hạn chế và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra cho giai đoạn 2011 - 2015, Huyện sẽ tập trung triển khai thực hiện 5 Chương trình và 12 đề án phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách đầu tư hỗ trợ sản xuất.Tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho 2 xã điểm hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 (Tà Chải, Bảo Nhai) trên cơ sở đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Thu hút đầu tư vào các dự án phát triển văn hóa, du lịch. Thực hiện quy hoạch cụm tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống. Tăng cường kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, kiên quyết xử lý đối với các dự án không triển khai hoặc không có khả năng triển khai. 

 

Bên cạnh đó, Huyện sẽ đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm khu vực trung tâm thị trấn như: Công viên hồ Na Cồ; mở rộng chợ văn hóa Bắc Hà... Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn để nâng cấp, cứng hóa các tuyến đường giao thông nông thôn; xây dựng nhà văn hóa; củng cố trường, lớp học; sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi, công trình cung cấp nước sinh hoạt…

 

Trong tháng 2 này, Huyện tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, giải ngân thanh, quyết toán nguồn vốn được giao, đảm bảo theo đúng quy định. Chuẩn bị tốt các điều kiện để sớm khởi công các công trình đã giao vốn năm 2013, đồng thời rà soát, sớm hoàn thành thủ tục của các dự án đã có danh mục đề nghị đầu tư năm 2013 để giải phóng mặt bằng, đảm bảo có thể khởi công ngay khi được giao vốn...

Bài và ảnh: Bích Khánh

ngocthanh