Đẩy nhanh tiến độ các dự án BOT ngành điện

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan hữu quan về một số biện pháp đôn đốc triển khai các dự án BOT ngành điện.

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan hữu quan về một số biện pháp đôn đốc triển khai các dự án BOT ngành điện.

 

Hiện nay, lĩnh vực điện lực đang có 20 dự án nhà máy nhiệt điện đầu tư quy mô lớn theo hình thức BOT với tổng công suất là khoảng 24.000 MW. Trong đó, có 2 nhà máy đã đưa vào vận hành là Phú Mỹ 2.2 và Phú Mỹ 3; 1 dự án đã vận hành tổ máy đầu tiên là Mông Dương 2. Số dự án còn lại đều đang triển khai ở các giai đoạn khác nhau như Hải Dương và Vĩnh Tân 1 đang thu xếp tài chính; Nghi Sơn 2 đã hoàn thành khâu đấu thầu; các dự án khác đang trong giai đoạn đàm phán, chuẩn bị hồ sơ…

 

Việc triển khai các dự án điện theo hình thức BOT đang gặp một số khó khăn, vướng mắc như: thời gian đàm phán kéo dài, bảo lãnh chuyển đổi ngoại tệ, áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp, vấn đề thanh toán.

 

Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương tiến hành rà soát kỹ tiến độ từng dự án để sớm triển khai, đáp ứng yêu cầu thực tế. Cụ thể, đối với một số dự án đã và đang trong giai đoạn chuẩn bị, cần đẩy nhanh tiến trình đàm phán để đạt những mốc tiến độ cụ thể ngay trong năm nay. Trong đó, các dự án Nghi Sơn 2, Nam Định, Hải Dương, Vĩnh Tân 1… hoàn toàn có thể triển khai giai đoạn mới. 

 

Cùng với đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải giao các cơ quan có liên quan tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp và thuận lợi cho việc triển khai các dự án điện theo hình thức BOT.

 TH-CD

ngocthanh