Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia

Theo Bộ Xây dựng, năm 2014, công tác quản lý đầu tư xây dựng đã được chú trọng, góp phần tích cực chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Theo Bộ Xây dựng, năm 2014, công tác quản lý đầu tư xây dựng đã được chú trọng, góp phần tích cực chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình xây dựng tiếp tục được tăng cường trên phạm vi cả nước, nhất là các dự án sử dụng vốn nhà nước. Việc thực hiện tiền kiểm thiết kế kỹ thuật và dự toán các công trình đã tạo ra bước đột phá trong phòng chống lãng phí, tham nhũng, phòng ngừa được nhiều sai phạm, rủi ro trước khi triển khai thi công xây dựng công trình. Sau gần 2 năm thực hiện, công tác thẩm tra thiết kế và dự toán đã đi vào nề nếp, chất lượng thiết kế đã được nâng lên, đã cắt giảm và tiết kiệm đáng kể chi phí cho ngân sách. Theo báo cáo của 61 tỉnh, thành, trong năm 2014 đã thực hiện thẩm tra 15.341 công trình, tổng giá trị dự toán trước thẩm tra khoảng 108.240 tỷ đồng, giá trị cắt giảm sau khi thẩm tra là 5.833 tỷ đồng. 

IMG

Nhà công vụ số 1 - một trong những hạng mục đã hoàn thành của Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, công trình trọng điểm Bộ Xây dựng xác định sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai trong năm 2015

 Ảnh: Nhã Chi

Bộ Xây dựng cũng đánh giá, chất lượng công trình xây dựng trong năm 2014 cơ bản bảo đảm, từng bước được nâng cao và được kiểm soát tốt hơn. Qua việc kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng đối với 6.545 công trình, có 97% số công trình đạt yêu cầu, đủ điều kiện đưa vào sử dụng. 3% công trình được các cơ quan chuyên môn về xây dựng yêu cầu sửa chữa, bổ sung, khắc phục các khiếm khuyết trước khi đưa vào sử dụng.

 

Chất lượng các công trình trọng điểm, công trình quan trọng quốc gia về cơ bản đã được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu thiết kế. Năm 2014, thông qua hoạt động của Hội đồng nghiệm thu nhà nước, Bộ Xây dựng đã giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện kiểm tra và nghiệm thu chất lượng 52 công trình trọng điểm quốc gia. 

Theo Bộ Xây dựng, đến nay, trên cả nước đã có 55 địa phương công bố chỉ số giá xây dựng phục vụ việc lập và điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, giá gói thầu và giá hợp đồng xây dựng. Năm 2014, cả nước cấp 379 chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, đưa tổng số chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cả nước đã cấp đến nay lên hơn 6.000 chứng chỉ. Đây là một trong những nhân tố quan trọng cho việc nâng cao chất lượng công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư dự án.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng nhận định, công tác cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng vẫn còn hạn chế, tình trạng dự án đầu tư xây dựng bị kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với quy định còn khá phổ biến, làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả của dự án đầu tư. 

 

Năm 2015, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng theo hướng đồng bộ, hài hòa với hệ thống tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ hiện nay, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý.

 

Ngoài ra, Bộ cũng tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia, đặc biệt là công trình Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân đối với các công trình, dự án quan trọng, cấp bách hoàn thành trong năm 2015; thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch của các chủ đầu tư; tập trung quyết toán vốn đầu tư đối với các công trình, dự án hoàn thành.

 Nguyệt Minh

 

ngocthanh