Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo trì hạ tầng giao thông

Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), trong quý I/2015, Bộ đã triển khai thực hiện kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông năm 2015;

Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), trong quý I/2015, Bộ đã triển khai thực hiện kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông năm 2015; đồng thời, đẩy mạnh việc phân cấp, xã hội hóa công tác khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông trên tất cả các lĩnh vực. 

 

Bộ GTVT cũng đã làm việc với các nhà đầu tư thực hiện các dự án nạo vét, duy tu đường thủy nội địa, kết hợp tận thu sản phẩm nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị này triển khai công tác. 

 

Thời gian qua, công tác duy tu, bảo trì các tuyến quốc lộ cũng được tăng cường và kịp thời sửa chữa các hư hỏng, bảo đảm giao thông êm thuận, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

 

Bộ GTVT cho biết, trong quý I/2015, tổng thu phí sử dụng đường bộ qua các trạm đăng kiểm trên cả nước là 1.234,886 tỷ đồng, đạt 25,66% kế hoạch năm 2015 (Kế hoạch thu phí sử dụng đường bộ được giao năm 2015 là 4.790 tỷ đồng). Hiện Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương đã giao kế hoạch chi năm 2015 (từ nguồn 65% thu phí sử dụng đường bộ) cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam với tổng giá trị là 5.739,733 tỷ đồng và trích cho Quỹ Bảo trì đường bộ ở các địa phươngvới tổng số tiền là1.799,903 tỷ đồng (từ nguồn 35% thu phí sử dụng đường bộ).

 Tuấn Dũng

ngocthanh