Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp tại TP. Thái Nguyên

Nhằm tăng cường đẩy mạnh việc thu hút các nhà đầu tư triển khai thêm dự án vào các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn TP. Thái Nguyên, lãnh đạo thành phố này đã đề nghị với UBND tỉnh Thái Nguyên bố trí nguồn ngân sách và có cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cho các CCN trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn;

Nhằm tăng cường đẩy mạnh việc thu hút các nhà đầu tư triển khai thêm dự án vào các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn TP. Thái Nguyên, lãnh đạo thành phố này đã đề nghị với UBND tỉnh Thái Nguyên bố trí nguồn ngân sách và có cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cho các CCN trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn; xử lý theo quy định đối với các dự án đầu tư chậm tiến độ hoặc không thực hiện đầu tư theo quy định pháp luật; chỉ đạo các ngành điện, nước phối hợp với các nhà đầu tư để cung cấp hệ thống điện, nước tới chân hàng rào CCN, đảm bảo thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh…

 

Để hỗ trợ và đáp ứng các công việc trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nhữ Văn Tâm cũng yêu cầu TP. Thái Nguyên trong thời gian tới cần tăng cường công tác quản lý các CCN trên địa bàn  Tỉnh, đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư, hướng dẫn chỉ đạo các nhà đầu tư phải có sự đồng bộ và kết nối hạ tầng. Ông Nhữ Văn Tâm cũng đề nghị Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu tìm ra các chế độ, chính sách hỗ trợ các nhà đầu tư trong các CCN.

 

Hiện nay, tổng diện tích các CCN trên địa bàn TP. Thái Nguyên là hơn 127 nghìn ha, có 17 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư sản xuất, kinh doanh trong các CCN với tổng vốn đầu tư đăng ký là trên 446 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho trên 600 lao động. Tuy nhiên, theo đánh giá, các CCN như CCN Cao Ngạn, CCN số 5… còn gặp nhiều khó khăn trong thu hút đầu tư, chưa được xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng, công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều vướng mắc, một số dự án còn chậm tiến độ.

 BK

ngocthanh