Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Trong năm 2013, tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn… Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, ngành nông nghiệp đã nỗ lực phấn đấu để đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong năm 2013, tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn… Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, ngành nông nghiệp đã nỗ lực phấn đấu để đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phóng viên Báo đấu thầu đã phỏng vấn ông Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về những đóng góp đáng chú ý của ngành nông nghiệp trong thời gian qua. 

 

Phóng viên (PV): Xin ông cho biết một số thành tựu mà ngành nông nghiệp đạt được trong thời gian qua?

 

IMG

Ông Cao Đức Phát

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ông Cao Đức Phát: Trong thời gian qua, ngành nông nghiệp đã có những đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Thành tựu của ngành nông nghiệp đã được Chính phủ đánh giá cao. Ngành nông nghiệp cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, GDP trong năm 2013 ngành nông nghiệp đạt mức tăng trưởng 2,67%, đảm bảo an ninh lương thực. Hạ tầng nông thôn phát triển khá tốt, đường giao thông hầu hết đã được bê tông hóa. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp vẫn cần phải tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, tăng giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

 

PV: Vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được đề ra nhưng không phải dễ dàng khi thực hiện. Xin ông cho biết những ưu tiên của ngành nông nghiệp trong tái cơ cấu?

 

Ông Cao Đức Phát: Trong năm 2013, nông nghiệp chiếm 19% GDP cả nước nhưng lao động trong nông nghiệp chiếm 49% lao động của cả nước. Rõ ràng như vậy thì thu nhập của người nông dân rất thấp, khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị tiếp tục bị dãn rộng. Xác định mục tiêu, chỉ tiêu trong những tháng đầu, quý đầu của năm 2014, chúng tôi sẽ tập trung xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất để nâng cao giá trị, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Chúng tôi xác định phải khẩn trương tiến hành tái cơ cấu ngành nông nghiệp và tái cơ cấu không thể tách rời xây dựng nông thôn mới. Đây là sự nghiệp chung, trong đó người nông dân giữ vị trí trung tâm, vai trò chủ thể. 

 

PV: Giải pháp nào để tái cơ cấu nông nghiệp được bền vững, thưa ông ?

 

Ông Cao Đức Phát: Muốn tái cơ cấu nông nghiệp bền vững phải đề ra được những cơ chế chính sách hợp lý, tăng hàm lượng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ. Phải tiến tới thay đổi quan hệ sản xuất nông nghiệp, liên kết chặt chẽ kinh tế hộ để phù hợp với lực lượng sản xuất. 

 

PV: Xin cảm ơn ông!

Ngô Trần (thực hiện)

trungnam