Đẩy mạnh PPP cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Chi phí đầu tư thấp hơn; lượng nước thất thoát ít hơn; thời gian khắc phục sự cố nhanh hơn… Đây là một số kết quả bước đầu trong công tác khuyến khích tư nhân tham gia cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn mà Việt Nam đạt được trong những năm gần đây.

Chi phí đầu tư thấp hơn; lượng nước thất thoát ít hơn; thời gian khắc phục sự cố nhanh hơn… Đây là một số kết quả bước đầu trong công tác khuyến khích tư nhân tham gia cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn mà Việt Nam đạt được trong những năm gần đây.

IMG

Tính trong 3 năm qua, khu vực tư nhân đã tham gia đầu tư xây dựng và quản lý nhiều công trình cấp nước nông thôn

Ảnh minh họa: LTT

Cải thiện điều kiện sống cho bà con nông thôn

 

Theo ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với sự quan tâm ưu tiên đặc biệt của Chính phủ và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, đến nay cơ sở hạ tầng về nước sạch vệ sinh nông thôn đã có bước phát triển vượt bậc, số hộ nông dân được sử dụng nước hợp vệ sinh ngày càng nhiều, nhất là ở những địa bàn khó khăn ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Tính đến hết năm 2012, có 81,9% dân số nông thôn ở Việt Nam đã được tiếp cận nước hợp vệ sinh; gần 90% các trường học, trạm y tế cấp xã đã có nước sạch và công trình hợp vệ sinh…

 

Về huy động vốn, trong những năm gần đây, nhiều chính sách khuyến khích ưu đãi khu vực tư nhân yên tâm đầu tư vào lĩnh này cũng được ban hành như: ưu đãi về sử dụng đất, ưu đãi thuế, ưu đãi vay vốn tín dụng; trợ cấp, bù giá… Tính trong 3 năm (2011-2013), khu vực tư nhân đã, đang tham gia đầu tư xây dựng và quản lý các công trình cấp nước nông thôn ngày càng nhiều, điển hình là tại tỉnh Hà Nam, khu vực tư nhân đã tham gia tích cực vào việc cấp nước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Ông Mai Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết: Do nguồn nước tại một số địa phương trên địa bàn Tỉnh bị nhiễm asen, trong bối cảnh ngân sách còn hạn chế, Tỉnh đã xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp tư nhân cùng các thành phần kinh tế cùng nhau tham gia đầu tư cung cấp nước sạch cho nông thôn. Đến nay, tỉnh Hà Nam có 11 doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư xây dựng 12 công trình cấp nước tại 18 xã trên địa bàn Tỉnh với tổng mức đầu tư 375 tỷ đồng, trong đó, vốn DN tư nhân tham gia là 151,2 tỷ đồng để cấp nước giải quyết nước sạch cho trên 20% dân số nông thôn. Bên cạnh đó, Hà Nam cũng đang tiến hành xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá lựa chọn doanh nghiệp tư nhân tham gia quản lý, vận hành, khai thác các công trình cấp nước do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

 

Sớm ban hành Nghị định về PPP

 

Trong bối cảnh mới về quan hệ đối tác phát triển trên toàn cầu, cũng như ở Việt Nam trong giai đoạn phát triển từ một “quốc gia nhận tài trợ” trở thành “quốc gia đối tác phát triển”, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân ngày càng được nâng cao và là đối tác phát triển, trong đó có lĩnh vực cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

 

Tại Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam 2013 (VDPF 2013) với chủ đề “Thiết lập quan hệ đối tác mới: hướng tới cạnh tranh, tăng trưởng toàn diện và bền vững” diễn ra mới đây, nhiều ý kiến cho rằng, mặc dù thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi cho khu vực tư nhân tham gia đầu tư xây dựng và quản lý vấn đề này nhưng các kết quả đạt được còn rất hạn chế, quá trình xã hội hóa còn chậm. Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bày tỏ: “Tuy đã có một số mô hình và cơ chế chính sách khuyến khích tư nhân tham gia khá tốt lĩnh vực cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở các tỉnh như Hà Nam, Tiền Giang, Hải Dương… nhưng mới chỉ dừng lại ở mức độ sáng kiến, mô hình đơn lẻ ở cấp địa phương và chưa được nhân rộng trên toàn quốc”.

 

Trong khi đó, để khuyến khích tư nhân tham gia cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, kinh nghiệm của một số quốc gia như Philippine, Indonesia… cho thấy, PPP sẽ thúc đẩy sự tham gia mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân với vai trò là đối tác của Chính phủ phát triển vấn đề này.

 

“Đặc biệt, trong giai đoạn sắp tới, tư nhân sẽ là khu vực giải quyết những khó khăn to lớn trong việc cải thiện điều kiện tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn như vốn, năng lực quản trị… ở Việt Nam” - VDPF 2013 đánh giá.

 

Theo đó, để khuyến khích tư nhân tham gia cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở Việt Nam hiện nay, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng kiến nghị: Chính phủ cần sớm ban hành Nghị định về PPP nhằm tạo cơ chế pháp lý vững chắc giúp khu vực tư nhân yên tâm tham gia đầu tư; trong điều kiện chưa phù hợp với lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đề nghị Chính phủ ban hành một nghị định riêng về sản xuất cung cấp nước sạch nông thôn phù hợp với đặc thù của ngành.

Trung Hiếu

trungnam