Đẩy mạnh nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư công năm 2019

(BĐT) - Ngày 11/3/2019, Văn phòng Chính phủ có công văn hoả tốc gửi các bộ, ngành và địa phương truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương có biện pháp xử lý trách nhiệm chủ đầu tư, nhà thầu chậm hoàn thiện thủ tục giải ngân vốn. Ảnh: Tiên Giang
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương có biện pháp xử lý trách nhiệm chủ đầu tư, nhà thầu chậm hoàn thiện thủ tục giải ngân vốn. Ảnh: Tiên Giang

Theo kế hoạch chi đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước được Quốc hội phê duyệt, năm 2019 tổng vốn này phải thực hiện là 416.000 tỷ đồng. Tới nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao vốn hơn 355.617 tỷ đồng. Như vậy còn hơn 58.319 tỷ đồng chưa được Thủ tướng giao vốn do chưa đủ điều kiện.

Bộ Tài chính cho biết với số vốn đã được Thủ tướng giao, ước giải ngân trong 2 tháng đầu năm vừa qua là 4,52% kế hoạch vốn, cao gấp 2,31 lần cùng kỳ năm 2018 nhưng vẫn ở mức thấp. Trước tình hình trên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) khẩn trương tổng hợp các dự án đáp ứng đủ điều kiện giao vốn để trình Thủ tướng tiếp tục giao kế hoạch đối với số vốn hơn 58.319 tỷ đồng. Nếu dự án không đủ điều kiện giao vốn kế hoạch, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính tổng hợp, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý phù hợp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành địa phương chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục phê duyệt thiết kế dự toán, thủ tục đấu thầu và đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; tập trung thực hiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán vốn ngay từ những tháng đầu năm; rà soát các vướng mắc trong thực hiện và thanh toán để kịp thời xử lý, tháo gỡ. Bên cạnh đó, các bộ, ngành và địa phương phải có các biện pháp xử lý trách nhiệm cụ thể đối với chủ đầu tư, nhà thầu chậm hoàn thiện thủ tục liên quan tới giải ngân vốn đầu tư.       

Tuấn Dũng