Đầu tư xây dựng Tượng đài “Thanh niên xung phong Tây Nam Bộ” tại Cần Thơ

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về chủ trương đầu tư xây dựng Tượng đài “Thanh niên xung phong Tây Nam Bộ” tại TP. Cần Thơ.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về chủ trương đầu tư xây dựng Tượng đài “Thanh niên xung phong Tây Nam Bộ” tại TP. Cần Thơ.

 

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý chủ trương xây dựng công trình tượng đài trên và giao UBND TP. Cần Thơ tiếp thu ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng để hoàn thiện Đề án; thực hiện việc thẩm định nguồn vốn theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ và Luật Đầu tư công; phê duyệt Dự án theo quy định hiện hành, bảo đảm quy mô hợp lý và phù hợp với khả năng huy động các nguồn vốn để thực hiện Dự án.

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về nội dung chuyên môn của Dự án và có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản theo quy định về hoạt động mỹ thuật, xây dựng tượng đài.

B.T

ngocthanh