Đầu tư nâng cấp hệ thống chiếu sáng công cộng TP. Quy Nhơn bằng công nghệ đèn LED

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND TP. Quy Nhơn và Công ty Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND TP. Quy Nhơn và Công ty Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đồng ý chủ trương cho lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng bằng công nghệ đèn LED từ năm 2015 tại các tuyến đường mới đầu tư xây dựng của TP. Quy Nhơn. 

 

Cùng với đó, UBND Tỉnh yêu cầu TP. Quy Nhơn và các Sở, ngành liên quan khi triển khai đầu tư các dự án hạ tầng trên địa bàn Thành phố cần nghiên cứu, đề xuất để lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng bằng công nghệ đèn LED trên các tuyến đường mới. 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp kinh phí đầu tư lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng bằng công nghệ trên, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh Bình Định để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 BK

ngocthanh