Đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Pleiku

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Pleiku - tỉnh Gia Lai.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án được thực hiện tại xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê và xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Quy mô Dự án khoảng hơn 191 ha, vốn đầu tư 517,553 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 155,266 tỷ đồng, vốn huy động là 362,287 tỷ đồng. Nhà đầu tư là Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê. Thời hạn thực hiện Dự án kéo dài 50 năm.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Dự án. Trong đó, chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế và các cơ quan liên quan yêu cầu nhà đầu tư bảo đảm đủ số vốn để thực hiện Dự án.

          

Minh Thư