Đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn vẫn chưa thỏa đáng

Nông nghiệp được coi là ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng của đất nước. Đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn trong những năm gần đây đang được Nhà nước quan tâm, tuy nhiên một số chính sách còn bất cập, do vậy hiệu quả của việc thoát nghèo ở nông thôn chưa được như mong đợi.

Nông nghiệp được coi là ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng của đất nước. Đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn trong những năm gần đây đang được Nhà nước quan tâm, tuy nhiên một số chính sách còn bất cập, do vậy hiệu quả của việc thoát nghèo ở nông thôn chưa được như mong đợi. Việc đồng bộ trong đầu tư nông nghiệp, nông thôn được nhiều chuyên gia cho rằng còn thiếu và yếu. Phóng viên Báo Đấu thầu đã phỏng vấn GS.TS. Võ Tòng Xuân - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về vấn đề này.

 

PV: Xin ông cho biết đánh giá về tính hiệu quả của đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn thời gian vừa qua?

 

IMG

GS.TS. Võ Tòng Xuân

 

GS.TS. Võ Tòng Xuân: Chúng ta cần ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp bởi vì khoảng 70% dân số nước ta sống ở khu vực nông thôn. Mặc dù Chính phủ coi việc đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn là rất quan trọng nhưng tôi thấy cho đến nay đầu tư cho lĩnh vực này còn chưa thỏa đáng. Do vậy, cần kích cầu cho các sản phẩm của nông dân để nông thôn phát triển. Bên cạnh đó, nếu chúng ta song hành việc sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển sản phẩm nông nghiệp cùng với việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như đường sá, cầu, cống thì người nông dân sẽ được hưởng lợi nhiều hơn bởi sự đồng bộ đó.

 

PV: Nhiều chuyên gia cho rằng còn khó khăn trong chính sách xóa đói giảm nghèo, theo ông khó khăn nằm ở đâu?

 

GS.TS. Võ Tòng Xuân: Trong nông nghiệp, nông thôn, chính sách xóa đói giảm nghèo còn bất cập ở một số địa phương, nhiều hộ nông dân cố tình lợi dụng sự ưu đãi của chính sách để trở lại thành hộ nghèo sau khi thoát nghèo. Tôi cho rằng, cần lồng ghép khoa học công nghệ, tăng cường phổ biến kiến thức cho người nông dân trong sản xuất thì người nông dân mới thực sự được hưởng lợi từ sản phẩm của mình. Lúc đó tình trạng nhiều hộ nông dân “thích” làm hộ nghèo để được nhận tiền trợ cấp sẽ chấm dứt.

 

PV: Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả trong đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, tăng cường năng lực trong chính sách xóa đói giảm nghèo, ông có cho rằng nông thôn còn nhiều tiềm năng như việc phát triển du lịch gắn với nông nghiệp?

 

GS.TS. Võ Tòng Xuân: Tôi cho rằng yếu tố đồng bộ và tính liên kết không chỉ riêng trong lĩnh vực nông nghiệp. Tiềm năng phát triển du lịch gắn với nông nghiệp thực sự là rất lớn, cần phải có sự liên kết và tổ chức tốt mới có hiệu quả. Tôi cho rằng cần tạo điều kiện cho người dân tham gia hoạt động nông nghiệp gắn với du lịch, gắn với các dự án đầu tư để đem lại hiệu quả thiết thực chứ không nên manh mún, mạnh ai nấy làm.

 

PV: Xin cảm ơn ông!

Ngô Trần (thực hiện)

ngocthanh