Đầu tư cao tốc Bắc - Nam, đoạn Quảng Bình - Quảng Trị theo hình thức PPP

(BĐT) - Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Quảng Bình - Quảng Trị sẽ thực hiện theo hình thức PPP.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Quảng Trị tiếp thu ý kiến các bộ, thống nhất thời điểm triển khai Dự án và nghiên cứu phương án huy động vốn đầu tư bảo đảm khả thi; đồng thời, thống nhất cơ chế phối hợp, trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.    

Nguyễn Thủy