Đầu tư 266 tỷ đồng nghiên cứu sản xuất chip sinh học

(BĐT) - Bộ Công Thương vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nghiên cứu sản xuất chip sinh học trên nền DNA-microarray với tổng mức đầu tư 266 tỷ đồng. 

Dự án do Công ty TNHH MTV Nhà máy Công nghệ sinh học và Thiết bị y tế - BIMEDTECH làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Vạn Xuân làm bên mời thầu.

Dự án nằm trong khuôn khổ giai đoạn 1 của Dự án Đầu tư “Ứng dụng công nghệ gen trong sản xuất chip sinh học phục vụ chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý” thuộc Chương trình quốc gia phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao.

Dự án bao gồm 8 gói thầu, có hình thức lựa chọn nhà thầu chủ yếu là đấu thầu rộng rãi trong nước (7/8 gói thầu). Thời gian lựa chọn nhà thầu sẽ được thực hiện trong quý IV/2017 đến quý II/2018.

Trung Hiếu