Đấu thầu mua thuốc tập trung sẽ giúp kiểm soát tốt giá thuốc

“Nếu kiểm soát tốt giá thuốc thông qua đấu thầu mua thuốc tập trung, hàng năm có thể tiết kiệm được cho ngân sách khoảng 20% tổng số tiền Bảo hiểm y tế chi trả dành cho tiền thuốc (30.000 tỷ đồng/năm)”.

“Nếu kiểm soát tốt giá thuốc thông qua đấu thầu mua thuốc tập trung, hàng năm có thể tiết kiệm được cho ngân sách khoảng 20% tổng số tiền Bảo hiểm y tế chi trả dành cho tiền thuốc (30.000 tỷ đồng/năm)”.

IMG

Hội thảo khoa học với chủ đề “An sinh xã hội: Kinh nghiệm Nhật Bản và gợi mở cho Việt Nam”                                                                      Ảnh: Nguyễn Thủy


Đây là ý kiến của ông Nguyễn Văn Tiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tại Hội thảo khoa học với chủ đề “An sinh xã hội: Kinh nghiệm Nhật Bản và gợi mở cho Việt Nam”, tổ chức ngày 24/9, tại Hà Nội.

 

Ông Nguyễn Văn Tiên cho rằng, ngành bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam đang tồn tại không ít bất cập do chưa minh bạch quyền lợi BHYT; lạm dụng BHYT từ các phía; chưa có công cụ hữu hiệu chống lạm dụng BHYT; quản lý quỹ BHYT còn có vấn đề; chưa minh bạch gói quyền lợi BHYT, làm mờ nhạt chính sách BHYT… Theo đó, để quản lý tốt giá thuốc BHYT, thực hiện đấu thầu thuốc sẽ là một trong những giải pháp kiểm soát tốt về giá mặt hàng này trong thời gian tới. “Dự kiến, sau khi dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) được Quốc hội thông qua, với những quy định chặt chẽ về đấu thầu mua thuốc tập trung sẽ là cơ sở quan trọng giúp Việt Nam quản lý tốt về giá thuốc” – ông Nguyễn Văn Tiên kỳ vọng.

 

Tại Hội thảo, đại diện Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam khẳng định, an sinh xã hội là chính sách cốt lõi quyết định sự phát triển ổn định và bền vững của mọi quốc gia. Ở Việt Nam, an sinh xã hội là một trong những trụ cột cơ bản của hệ thống chính sách xã hội được Đảng và Nhà nước quan tâm xây dựng. Trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam, vấn đề cơ bản nhất là làm sao có thể kết hợp hài hòa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội mà Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ đã đề ra.

 

Liên quan đến vấn đề này, sáng hôm nay (25/9), Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp để thảo luận Báo cáo dự thảo kết quả giám sát tối cao thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT giai đoạn 2009-2012 và thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

Trung Hiếu

admin