Đấu thầu 30 gói thầu thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

(BĐT) - Ban Quản lý các dự án nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 30 gói thầu thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam. Dự án có tổng mức đầu tư 301 triệu USD (quy đổi tương đương 6.471 tỷ đồng), sử dụng nguồn vốn vay của Hiệp hội Phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý I/2020, sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu Mua hóa chất phân tích và hóa chất, dụng cụ thí nghiệm thuộc Dự án (gói thầu có giá 3,46 tỷ đồng, phương thức lựa chọn nhà thầu là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày; hợp đồng trọn gói).

Cũng trong quý I/2020, Ban quản lý các dự án nông nghiệp sẽ tổ chức chào hàng cạnh tranh để lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Mua dụng cụ phục vụ thí nghiệm, đo phát thải nhà kính (giá gói thầu 0,39 tỷ đồng; phương thức lựa chọn nhà thầu là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng 20 ngày; hợp đồng trọn gói).          

Bích Thảo