Dấu ấn phát ngôn (30/10/2013)

Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) đã quan tâm nhiều đến nhà thầu nhỏ, địa phương: Ông Bùi Tấn Lực, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng tỉnh Bình Định đã nhấn mạnh điều đó.

IMG

Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) đã quan tâm nhiều đến nhà thầu nhỏ, địa phương

Ông Bùi Tấn Lực, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng tỉnh Bình Định đã nhấn mạnh điều đó. Theo ông, việc xây dựng các quy định ưu tiên trong Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) cho thấy các nhà quản lý, hoạch định chính sách đã quan tâm nhiều đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp mới thành lập. Nhờ đó, các nhà thầu này có cơ hội tham gia đấu thầu các gói thầu có nguồn vốn nhỏ nhằm phát huy nội lực, vươn lên, hội nhập và giải quyết công ăn việc làm cho lực lượng lao động địa phương. Điều này cũng góp phần hạn chế hiện tượng các doanh nghiệp lớn tham gia đấu thầu nhưng không trực tiếp thực hiện hợp đồng mà “bán thầu” hoặc cho “mượn” hồ sơ thầu đẹp để đấu.

V.Huyền (ghi)

trungnam