Dấu ấn phát ngôn (22/02/2013)

“Khi dân có lòng tin, nguồn lực trong dân sẽ được khơi thông, người dân sẽ đổ tiền cho tăng trưởng. Đây mới thực sự là sự tăng trưởng thực, bền vững và hiệu quả”

IMG

“Khi dân có lòng tin, nguồn lực trong dân sẽ được khơi thông, người dân sẽ đổ tiền cho tăng trưởng. Đây mới thực sự là sự tăng trưởng thực, bền vững và hiệu quả”

Đó là quan điểm của TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam về giải pháp điều hành kinh tế năm 2013. Theo ông Thiên, năm 2013, mục tiêu quan trọng nhất là nền kinh tế cần phải xoay chuyển với những chỉ báo tốt để củng cố lòng tin. Đồng thời phải giải quyết sớm những “cục máu đông” như nợ xấu, hàng tồn kho, thị trường bất động sản; kích hoạt lưu thông nền kinh tế... Ví dụ, thay vì dành tiền trực tiếp để đạt mục tiêu tăng trưởng cao hơn, Chính phủ dành tiền cho trả nợ đọng chẳng hạn, thì về bản chất, dòng vốn ấy cũng chính là đi vào tăng trưởng, nhưng trước khi đi vào tăng trưởng thì doanh nghiệp có tiền trả được nợ ngân hàng, nợ xấu được giải quyết. Doanh nghiệp lại có cơ hội tiếp cận được vốn và từ đó xử lý được vấn đề tăng trưởng đang bị ách tắc do thiếu vốn.

IMG

“Cần có sự quyết liệt hơn cả về chính sách và điều hành để sớm khắc phục những trở ngại, những diễn biến còn khá chậm chạp của nền kinh tế như hiện nay”

Cũng bàn về điều hành kinh tế vĩ mô năm 2013, ông Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã nhận định như trên. Ông Đặng Văn Thanh cho rằng, thực sự chưa rõ điểm sáng của kinh tế năm 2013. Nếu có, đó là sự ổn định tạm thời của kinh tế vĩ mô, nhưng tiếc là sự ổn định này lại không thật vững chắc. Chính phủ cần vào cuộc mạnh mẽ và thiết thực hơn nữa để tháo gỡ những nút thắt về nợ xấu, hàng tồn kho, vốn, năng lực quản lý, quản trị cũng như thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế, trước hết là tái cơ cấu đầu tư, tái cấu trúc doanh nghiệp và thị trường cho doanh nghiệp hoạt động.

CD - BK (tổng hợp)

 

ngocthanh