Dấu ấn phát ngôn (18/6/2013)

Ông Phạm Sỹ Liêm - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam: “Sửa đổi Luật Đấu thầu là động lực phát triển kinh tế”

IMG

Ông Phạm Sỹ Liêm - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam: “Sửa đổi Luật Đấu thầu là động lực phát triển kinh tế”

Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) lần này đã có nhiều cải tiến, hoàn thiện nhiều nội dung mà chúng tôi cũng như cộng đồng các nhà thầu mong đợi. Dự thảo lần này đã quy định khá rõ về các ưu đãi cho nhà thầu trong nước cũng như cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Đây chính là động lực để phát triển nền kinh tế, thúc đẩy lực lượng nhà thầu trong nước, nhà thầu nhỏ vươn lên mạnh mẽ hơn. Chính việc tạo cơ hội trúng thầu nhiều hơn cho nhà thầu trong nước, nhà thầu nhỏ, cũng như ưu đãi đối với hàng hóa sản xuất trong nước sẽ là “đòn bẩy” góp phần quan trọng đưa nền công nghiệp Việt Nam tiến thêm một bậc.

 

Việc đưa ra những quy định rõ ràng hơn về ưu tiên nhà thầu nhỏ, nhà thầu trong nước đã giúp đấu thầu không chỉ dừng lại ở nghiệp vụ lựa chọn nhà thầu (mà nhiều chủ đầu tư/bên mời thầu áp dụng máy móc nên chưa chọn được nhà thầu đủ năng lực, chưa sử dụng nhiều hàng Việt) màđã trở thành động lực thúc đẩy nền kinh tế. Đây chính là điều tôi tâm đắc nhất với việc sửa đổi Luật Đấu thầu lần này.

IMG

Ông Dương Văn Cận - Tổng thư ký Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: “Sẽ tạo thêm khối lượng công việc khổng lồ cho nhà thầu Việt Nam”

Một số nội dung mới được mạnh dạn đưa vào Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) lần này, theo tôi sẽ dễ dàng đi vào cuộc sống vì tính ứng dụng cao, linh hoạt và dễ thực thi. Đó là việc ưu tiên, ưu đãi nhà thầu trong nước, nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), nhà thầu có sử dụng lao động là thương binh,… Như vậy, nhà thầu trong nước sẽ có nhiều cơ hội trúng thầu hơn. Từ đó, sẽ tạo ra khối lượng công việc lớn hơn rất nhiều cho nhà thầu Việt, cho những công nhân Việt Nam. Tôi tin, sẽ hết dần hình ảnh nhà thầu Việt Nam chỉ loanh quanh làm thầu phụ cho nhà thầu nước ngoài. Chưa kể, các nhà thầu Việt Nam hiện nay có thể nói là về lực lượng cũng như sức mạnh đã có thể đảm đương được những gói thầu có tính chất phức tạp. Tôi có thể chỉ ra một vài ví dụ để thấy sự trưởng thành của nhà thầu Việt Namnhư: trước đây, thủy điện, cầu dây văng hoàn toàn do nhà thầu nước ngoài đảm nhận. Nhưng hiện nay, những công việc này, con người Việt Nam, nhà thầu Việt Nam đã làm được, làm tốt, làm vượt tiến độ.

 

Bên cạnh các chính sách ưu tiên quy định trong Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) như nêu trên, tôi mong muốn có những quy định cụ thể, chặt chẽ hơn trong hợp đồng, chẳng hạn như đối với các gói thầu quốc tế, nhà thầu nước ngoài phải có trách nhiệm đào tạo, chuyển giao công nghệ cho phía nhà thầu Việt Nam.

Văn Huyền

 Ảnh: Lê Tiên

ngocthanh