Dấu ấn phát ngôn (03/5/2013)

“Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia vào các chương trình hỗ trợ của Chính phủ như xúc tiến thương mại quốc gia, Quỹ đổi mới khoa học công nghệ… còn rất khiêm tốn. Việc tiếp cận hạn chế này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó do thiếu thông tin hoặc thủ tục quá phức tạp”.

“Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia vào các chương trình hỗ trợ của Chính phủ như xúc tiến thương mại quốc gia, Quỹ đổi mới khoa học công nghệ… còn rất khiêm tốn. Việc tiếp cận hạn chế này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó do thiếu thông tin hoặc thủ tục quá phức tạp”.


IMG

Đó là nhận định của ông Cao Sỹ Kiêm – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong cuộc trao đổi với báo chí mới đây. Theo ông Cao Sỹ Kiêm, để doanh nghiệp có thêm cơ hội trong việc tiếp cận nhanh chóng các chính sách ưu đãi từ phía Nhà nước thì Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng nên cụ thể hóa những nội dung ưu đãi phù hợp với thực tế, đảm bảo sự công bằng, minh bạch, hỗ trợ đúng đối tượng, tránh thất thoát, lãng phí. Đồng thời, cần tạo nên phong cách điều hành mới sâu sát có trách nhiệm, linh hoạt; kịp thời tháo gỡ khó khăn. Nếu triển khai đồng bộ và quyết liệt các chính sách hỗ trợ thì trong năm nay doanh nghiệp sẽ vượt qua khó khăn và phát triển ổn định trở lại.

Bích Khánh (tổng hợp)

trungnam