Danh mục dự án được kéo dài thời gian giải ngân vốn bổ sung năm 2017

(BĐT) - Bộ KH&ĐT vừa có Văn bản số 5348/BKHĐT-TH gửi các bộ, ngành, địa phương thông báo danh mục dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn được giao bổ sung trong năm 2017 từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát và thông báo cho các đơn vị danh mục dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018 theo đúng danh mục tại văn bản này. Giải ngân số vốn bổ sung trong năm 2017 kéo dài không vượt quá số vốn cho phép kéo dài và số vốn bổ sung trong năm 2017 từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương đã bố trí cho từng dự án nhưng đến hết ngày 31/1/2018 chưa giải ngân hết. Các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu, danh mục và mức vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018 của từng dự án.

Bộ KH&ĐT nêu rõ, số vốn bổ sung trong năm 2017 kéo dài nêu trên được phép thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2018.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm kiểm soát và không cho phép giải ngân số vốn bổ sung trong năm 2017 kéo dài vượt quá số vốn bổ sung trong năm 2017 từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương còn lại của từng dự án.

 

Minh Thư