Đánh giá tác động của hoạt động xúc tiến đầu tư

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi tới các bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương về việc báo cáo tình hình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất là trong ngày 25/7/2019.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành và địa phương đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài trong thời gian tới. Ảnh: Huỳnh Phủ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành và địa phương đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài trong thời gian tới. Ảnh: Huỳnh Phủ

Theo đó, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành và địa phương đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài, cùng kết quả đạt được trong năm 2018, 6 tháng năm 2019 và dự kiến cả năm 2019, so sánh với cùng kỳ các năm trước.

Đối với việc xúc tiến đầu tư trong nước, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành và địa phương thống kê số lượng và đánh giá tình hình triển khai các văn kiện hợp tác đầu tư đã được trao tại các hội nghị xúc tiến đầu tư do bộ, ngành, địa phương mình tổ chức trong thời gian từ năm 2015 đến tháng 6/2019.

Đối với việc xúc tiến đầu tư tại nước ngoài, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành và địa phương báo cáo đánh giá hiệu quả các đoàn đi xúc tiến đầu tư tại nước ngoài từ năm 2015 đến nay, bao gồm: cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thành phần đoàn, nguồn kinh phí, quốc gia đi công tác, nội dung công tác, kết quả công tác và kiến nghị.

Bên cạnh việc đánh giá tác động của hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và ngoài nước đối với phát triển kinh tế - xã hội, các bộ, ngành và địa phương cần nêu rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài trong thời gian tới.

Lê Xuân