Đánh giá nguyên nhân xuống cấp dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91B

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nêu ý kiến về chủ trương đầu tư mở rộng và tăng cường nền, mặt đường Quốc lộ 91B đoạn Km00+000 - Km15+793 vào dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14+000 - Km50 - Km889 theo hình thức hợp đồng BOT.

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nêu ý kiến về chủ trương đầu tư mở rộng và tăng cường nền, mặt đường Quốc lộ 91B đoạn Km00+000 - Km15+793 vào dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14+000 - Km50 - Km889 theo hình thức hợp đồng BOT.

 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương thực hiện đánh giá nguyên nhân việc dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91B đoạn Km00+000 - Km15+793 mới được đưa vào khai thác, sử dụng từ tháng 6/2010 đến nay đã bị xuống cấp, mặt đường hư hỏng, gây mất an toàn giao thông, không đáp ứng nhu cầu đi lại, gây bức xúc trong dư luận xã hội; xử lý trách nhiệm các bên có liên quan theo quy định hiện hành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ, việc đầu tư mở rộng và tăng cường nền, mặt đường Quốc lộ 91B đoạn Km00+000 - Km15+793 vào dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14+000 - Km50 - Km889 theo hình thức hợp đồng BOT sẽ được xem xét, giải quyết sau khi có báo cáo của Bộ GTVT.

Bích Thảo

ngocthanh