Dành 540 triệu USD thúc đẩy đầu tư xanh tại GMS

(BĐT) - Ngày 1/2, tại Thái Lan, các Bộ trưởng môi trường từ 6 quốc gia thuộc khu vực Tiểu vùng Mê-kông mở rộng (GMS) đã thông qua một chương trình nghị sự môi trường 5 năm, bao gồm các dự án ưu tiên trị giá hơn 540 triệu USD để thúc đẩy những hoạt động đầu tư xanh và tăng cường hợp tác môi trường nhằm giúp khu vực này đạt được tăng trưởng bền vững. 

Các quốc gia GMS bao gồm Campuchia,Trung Quốc (cụ thể là tỉnh Vân Nam và Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây), Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

Tại Hội nghị các Bộ trưởng Môi trường GMS lần thứ năm diễn ra từ ngày 30/1 tới ngày 1/2/2018, các bộ trưởng đã phê duyệt Khung chiến lược của Chương trình Môi trường trọng điểm (CEP) và Kế hoạch Hành động giai đoạn 2018-2022. Chương trình này được bắt đầu từ năm 2006 và do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) quản lý thực hiện, đang bước vào giai đoạn thứ ba. Nó đã giúp hơn 30.000 người dân nông thôn ở tiểu vùng này thoát nghèo.

Ngoài các hoạt động đầu tư trị giá 540 triệu USD tập trung vào quản lý sử dụng đất, quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm và cơ sở hạ tầng nông thôn thích ứng khí hậu, chiến lược 5 năm cũng sẽ mở đường cho một quỹ chuẩn bị dự án mới, giúp các quốc gia GMS bù đắp sự thiếu hụt vốn đầu tư cho tăng trưởng xanh, chủ yếu thông qua việc chuẩn bị và tài trợ dự án. Một diễn đàn công nghệ xanh cũng sẽ được thành lập để đóng vai trò thị trường kết nối các nhà cung cấp công nghệ với bên ứng dụng, tập trung vào công nghệ quản lý chất thải, năng lượng tái tạo, sử dụng nhiên liệu hiệu quả, thích ứng biến đổi khí hậu, và quản lý rủi ro thảm họa, bên cạnh những vấn đề khác.

CEP đã thu hút được hơn 100 triệu USD tài trợ bổ sung, gồm 98 triệu USD cho đa dạng và bảo tồn sinh học, tạo ra 2,6 triệu héc-ta hành lang đa dạng sinh học tại bảy khu vực cảnh quan xuyên biên giới, và tập huấn cho hơn 19.000 người trong hơn 500 hoạt động đào tạo và nâng cao tri thức.

Ông Ramesh Subramaniam, Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á của ADB, chia sẻ: “Kể từ năm 2006, CEP đã tăng cường vị thế của mình như là sáng kiến môi trường tốt nhất của GMS. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai những hành động chủ chốt được xác định trong hội nghị này để giúp đạt được sự phát triển đồng đều và bền vững trong Tiểu vùng Mê-kông mở rộng”.

Hội nghị bao gồm một diễn đàn trong hai ngày về tăng trưởng xanh, với chủ đề Tăng trưởng xanh đồng đều: Đầu tư cho một tương lai bền vững, tập trung vào đối thoại chính sách và các sự kiện về công nghệ xanh, năng lượng xanh, cơ sở hạ tầng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, và đầu tư cho tài nguyên thiên nhiên.

Hải Bình