Đà Nẵng định chi 520 tỷ xây nút giao thông 3 tầng

Đà Nẵng dự kiến xây dựng nút giao thông 3 tầng ở phía Tây cầu Trần Thị Lý vào quý 1 năm 2018.