Đà Nẵng đề nghị hủy một phần khoản vay do ADB tài trợ

(BĐT) - Do không kịp để triển khai thực hiện Dự án theo Hiệp định vay, UBND TP. Đà Nẵng đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đề nghị hủy khoản vay thành phần tại Hiệp định vay dự án Mở rộng hệ thống cấp nước Đà Nẵng giai đoạn 2012 – 2018 vay vốn ADB. Theo đó, Dự án dự kiến dùng vốn tự có và vốn vay của chủ đầu tư để thực hiện.
 
Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng làm chủ đầu tư Dự án Mở rộng hệ thống cấp nước Đà Nẵng giai đoạn 2012 – 2018
Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng làm chủ đầu tư Dự án Mở rộng hệ thống cấp nước Đà Nẵng giai đoạn 2012 – 2018

Dự án Mở rộng hệ thống cấp nước Đà Nẵng giai đoạn 2012 – 2018 do Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) làm chủ đầu tư được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt nào năm 2012 và điều chỉnh vào năm 2017.

Theo đó, tổng mức đầu tư Dự án là 36,3 triệu USD (tương đương 814,499 tỷ đồng). Nguồn vốn gồm, vốn vay ADB là 30 triệu USD (tương đương 673,14 tỷ đồng); vốn đối ứng của Dawaco là 6,3 triệu USD (tương đương 141,359 tỷ đồng).

Tính đến 6/11/2018, Dawaco đã nhận nợ vay với tổng số tiền là 573.331,61 USD, trong đó phí cam kết và lãi vay vốn hóa là 233.589,23 USD. Dự kiến ngày 1/6/2019 – là thời điểm hủy khoản vay – Dawaco nhận số nợ vay ước tính là 1.039.228,76 USD, trong đó phí cam kết và lãi vay vốn hóa là 299.437,04 USD.

UBND TP. Đà Nẵng cho biết, theo tiến độ thực hiện Dự án, thời gian đấu thầu lựa chọn nhà thầu dự kiến sẽ hoàn thành trong 6 tháng tới, thời gian cung cấp ống là 4-5 tháng kể từ thời điểm ký hợp đồng và thời gian thi công các tuyến ống là 12-15 tháng kể từ thời điểm nhận được các ống cấp nước từ nhà thầu.

Từ nay đến khi hoàn thành, Dự án cần tổng thể 26 tháng (đến 12/2020), nhưng theo Hiệp định thì thời gian kết thúc Dự án vào ngày 31/12/2019 nên không kịp triển khai thực hiện, quy trình thủ tục đàm phán điều chỉnh Hiệp định vay kéo dài, UBND Thành phố thông tin.

Do đó, UBND Thành phố Đà Nẵng đề nghị, cho phép Dawaco hủy khoản vay 2 – Hiệp định vay vốn trong chương trình ngành nước Việt Nam được ADB tài trợ; Hợp đồng vay phụ giữa Bộ Tài chính và Dawaco. Số tiền vay dự kiến hủy là 28,96 triệu USD.

UBND TP. Đà Nẵng thông tin thêm, việc triển khai thực hiện dự án theo quy trình ADB mất nhiều thời gian. Trong giai đoạn chờ thực hiện Dự án, trước nhu cầu tăng cường nhu cầu dùng của người dân, Dawaco đã đầu tư một số tuyến ống đến các khu vực cấp thiết, đến nay hệ thống đường ống đã giải quyết được nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn Thành phố.

Thời điểm bắt đầu Dự án Mở rộng hệ thống cấp nước Đà Nẵng giai đoạn 2012 – 2018 từ nguồn vay ADB là vào năm 2013. Vào thời điểm nay, Dawaco là doanh nghiệp nhà nước. Đến tháng 11/2016, Dawaco đã chuyển đổi sang công ty cổ phần. Phương án cổ phần hóa của Dawaco là phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ nên sau khi cổ phần hóa, Dawaco có sẵn nguồn vốn và dự định đầu tư mở rộng Hệ thống cấp nước Đà Nẵng bằng nguồn vốn tự có và vay một phần nguồn tín dụng trong nước.

Hải Bình