Đa dạng hóa nguồn vốn xây dựng nông thôn mới

Ngày 23/7, tại TP.HCM, Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị giao ban quý II/2013 các cơ quan Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam về xây dựng nông thôn mới.

Ngày 23/7, tại TP.HCM, Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị giao ban quý II/2013 các cơ quan Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam về xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong đó, việc cần đa dạng hóa các nguồn vốn để xây dựng NTM, đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng là nội dung nhận được sự đồng thuận lớn.

IMG

Ảnh: Lê Tiên

Tăng chất lượng dự án nhờ sự tham gia của cộng đồng

 

Khu vực phía Nam gồm 22 tỉnh, thành phố bao gồm: 2 tỉnh duyên hải miền Trung; 1 tỉnh nằm trong vùng Tây Nguyên; 6 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và 13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là khu vực được Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM đánh giá là đạt được nhiều thành tựu to lớn trong việc cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân – mục đích cốt lõi của việc xây dựng NTM.

 

Dự thảo Báo cáo chuyên đề một số vấn đề quan tâm trong xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam của Văn phòng Trung ương Đảng chỉ rõ, nhiều địa phương đã làm khá tốt công tác huy động các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực từ nhân dân để đầu tư xây dựng NTM, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn. Việc lồng ghép các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn xã, nhất là các Chương trình MTQG như: Chương trình 134, Chương trình 135… được xem là cách làm cần thiết để đáp ứng phần nào nhu cầu về vốn cho mục tiêu xây dựng NTM trong bối cảnh vốn đầu tư còn nhiều khó khăn. Kết quả huy động các nguồn lực xây dựng NTM từ khi thực hiện chương trình đến nay (tổng hợp số liệu của 18 tỉnh, thành phía Nam) là 58.532 tỷ đồng.

 

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020:

Khi quy định cụ thể về việc phân cấp, phân quyền đầu tư đối với các dự án trong Chương trình MTQG xây dựng NTM được ban hành và đi vào triển khai sẽ tháo gỡ được nhiều vướng mắc đang đặt ra hiện nay trong quá trình triển khai chương trình. Theo đó, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương chủ động triển khai các dự án, nhằm đem lại mục tiêu cốt lõi của xây dựng NTM là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Tới, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước:

“Hiện nay, đội ngũ cán bộ xã của chúng ta vẫn còn hạn chế về năng lực, đặc biệt là năng lực lập kế hoạch, quy hoạch. Phần lớn công tác lập quy hoạch xây dựng NTM vẫn hoàn toàn dựa vào các nhà thầu tư vấn. Tuy nhiên, các nhà thầu tư vấn trong lĩnh vực này năng lực cũng vẫn còn hạn chế”.

Việc tham gia của người dân vào lựa chọn, tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung của chương trình có một số tiến bộ, rõ nét nhất là ở cấp xã, cấp thôn, ấp. Việc đóng góp ý kiến xây dựng quy hoạch, đề án đến kế hoạch đầu tư, danh mục các công trình, dự án, mức đóng góp của cộng đồng dân cư đối với từng dự án, tham gia vào việc giám sát các dự án đầu tư thông qua việc thành lập tổ giám sát đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công trình. 

 

Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho NTM

 

Bà Trần Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhận định, trong xây dựng NTM, việc đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, huy động nguồn lực từ cộng đồng là yếu tố quyết định, đảm bảo thành công của chương trình. Vốn nhà nước (được coi như vốn “mồi”) chủ yếu đầu tư cho các công trình thiết yếu, có sức lan tỏa, tạo động lực và niềm tin. Do đó, phải khai thác, lồng ghép nhiều nguồn vốn đầu tư; huy động và khơi dậy các nguồn lực từ các nhà đầu tư và từ nhân dân.

IMG

Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, một số địa phương, trong đó phải kể đến TP.HCM đã ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đủ mạnh nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào chương trình xây dựng NTM, đáp ứng cơ cấu vốn đầu tư từ doanh nghiệp là 20% , kể cả huy động nguồn vốn ODA, FDI.

IMG

Ảnh minh họa: Nhã Chi

Theo tổng hợp của Vụ địa phương II (Văn phòng Trung ương Đảng), các tỉnh, thành phố đã có các kiến nghị về: phát huy hiệu quả cảng Thị Vải – Cái Mép; quy hoạch 3 trung tâm Logistics (Bà Rịa – Vũng Tàu); bổ sung hàng hóa, dịch vụ xử lý chất thải vào danh mục hàng hoá dịch vụ do nhà nước định giá; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư giao thông kết nối vùng (TP.HCM – Đồng Nai); đường cao tốc Dầu Giây – Liên Khương, sân bay Liên Khương, quốc lộ 20, 27 (Lâm Đồng)… Với những dự án này, sự tham gia vốn của Nhà nước sẽ như một cách làm tăng khả năng thu hút vốn từ nhà đầu tư.

 

Đại diện Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020, ông Nguyễn Đăng Khoa nhấn mạnh: “Xây dựng cơ sở hạ tầng được xem là bước đột phá trong việc xây dựng NTM và một số địa phương đã triển khai thành công vấn đề đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho toàn bộ chương trình, trong từng mục tiêu, dự án cụ thể. Mô hình này nên được nhân rộng toàn quốc”.

V. Huyền

admin